Home

Nieuws 26 reacties

Steun voor mestverwerking en weidegang

Melkveehouders die hun koeien voor het maaien van de eerste snede (ongeveer 15 april) weiden, krijgen hiervoor een bonus van €750 per bedrijf.

Hiermee wil staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) weidegang stimuleren en weidevogels beschermen tijdens het broedseizoen. Hiervoor is in totaal €4 miljoen gereserveerd.

De steun is een van de maatregelen die is genomen bij de verdeling van €30 miljoen aan Europees geld als ondersteuning voor de melkveehouderij en de varkenshouderij. Er is €10 miljoen voor melkveehouderij, €10 miljoen voor varkenshouderij en €10 miljoen voor stimulering van mestverwerking.

Mestverwerking

€10 miljoen voor mestverwerking wordt onder andere besteedt aan de inrichting van een privaat mestfonds door de producentenorganisatie POV en zuivelorganisatie ZuivelNL, dat onder voorwaarden de Europese middelen beschikbaar gaat stellen aan mestcollectieven door het verdubbelen van het inleggelden van veehouders bij een mestverwerkingsinitiatief. Voorwaarde is dat er minimaal 50.000 ton drijfmest wordt verwerkt waarvan het fosfaat voor 80 procent buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet. Per mestverwerker is maximaal € 1,5 miljoen co-financiering mogelijk.

Vergoeding voor Kringloopwijzer en maatregelen diergezondheid

Voor het uitrollen van de Kringloopwijzer trekt het ministerie €3 miljoen uit. Dit wordt besteedt door boeren een vergoeding te geven van €500 voor de analyses van kuilvoer- en grondmonsters.
Het ministerie trekt €3 miljoen uit voor het terugdringen van koeiengriep IBR en Bovine Virus Diarree (BVD). Bedrijven kunnen €500 krijgen als bijdrage in de onkosten voor het vrij worden van deze ziekten of voor het uitvoeren van een antibiogram voor uierontsteking, om het gebruik van antibiotica terug te dringen.

Boerderij nodigt u uit voor het Nationaal Mestcongres op dinsdag 8 maart. Bent u er ook bij? Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl

Herstructurering varkenshouderij

Van Dam geeft de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) het mandaat om €10 miljoen in te zetten voor de vitaliseren van de varkenssector. Er is €5 miljoen voor herstructurering van de varkenshouderij. De middelen worden onder andere ingezet om bedrijven te verplaatsen om lokale overlastsituaties op te lossen. Voor het structureel versterken van de marktpositie van varkenshouders en verbeteren van de samenwerking in de keten is ook €5 miljoen beschikbaar. Varkenshouders krijgen een vergoeding om deel te nemen aan een ketenkwaliteitssysteem. Om meer samenwerking van varkenshouders in producentengroepen te stimuleren is geld beschikbaar voor begeleiding en opleiding van producentengroepen.

Concurrentiekracht Nederlandse landbouw

Van Dam: "Het geld wordt gebruikt om beide sectoren te verbeteren en te versterken. Zo kan de Nederlandse landbouw zijn concurrentiekracht vergroten door verder in te zetten op duurzaamheid en kwaliteit. Het is belangrijk dat het extra geld nu wordt ingezet voor maatregelen die leiden tot structurele verbeteringen en innovatie in de melkveehouderij en de varkenssector." De regelingen worden uitgevoerd door ZuivelNL en POV.

LTO en POV positief over plannen

LTO Nederland en POV reageren positief op de plannen. "De toekomstgerichte aanpak spreekt ons aan", reageert Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland. "Het boerenprotest is niet voor niets is geweest", stelt hij. Maat roept ondernemers in deze sectoren op om nu ook gebruik te maken van de regelingen.

Voorzitter Ingrid Jansen en vice-voorzitter Eric Douma van POV zijn content over de gemaakte afspraken: "Met deze inzet wordt het realiseren van een vitale varkenshouderij ondersteund. De maatregelen moeten leiden tot meer rendement en marktkracht waarvan alle varkenshouders gaan profiteren."

Laatste reacties

 • kleine boer

  Goed bezig ik mag hem wel.....

 • Farmer4life2

  Haha, wat een Lacher. Het was bedoeld als steun ter compensatie voor de SLECHTE prijzen. Niet om je doelen ermee te behalen/prikkelen...

 • BW

  Geef MACE maar een vergunning, dat schiet veel beter op.

 • Boertje25

  mag het wel een droog en warm voorjaar zijn voor het hoge noorden

 • alco1

  Er zijn dus veehouders waar de damp uit de bedompte stallen komt, maar subsidie krijgen.
  Omdat de dieren zo'n goed leven hebben zeker.
  Dat krijg je er dus van als je debielen laat regeren.

 • info58

  Geldt voor 5300 bedrijven. Op dit moment bij 70% weidegang zijn dat 13000 bedrijven. Moet je zeker opgeven in de gecombineerde opgave met verrekening premierechten.

 • Zuperboer

  750 Euro is geld, maar op 75% van de gronden in NL is weidegang vroeg in april vrijwel onbegonnen werk. Hier maaien we liever 20 mei 6 ton ds. per ha dan is de basisverzekering voor de ruwvoervoorraad weer gerealiseerd. Ik begrijp wel dat er mensen zijn die het weiden vroeg in het voorjaar goed in de vingers hebben, maar ik vraag me af of het saldotechnisch wel zo'n winstpakker is dat eiwitrijke voorjaarsgras.

 • Mfb

  Gaat prima weiden in het vroege voorjaar. Je moet er gewoon rekening mee houden in je bemesting. De percelen die je vroeg gaat weiden hebben aan een drijfmest gift genoeg. Na de eerste beweiding kun je met de kunstmest beginnen. Je hebt dan direct mooie groeitrappen en hier heb je het hele verdere jaar voordeel van.

 • frl

  jammer dat het niet meer normaal is om te weiden.

 • veelust

  De premie van € 750 is goed bedoeld maar het geeft wel aan dat de heer van Dam niet weet hoe het systeem (de praktijk)werkt en dat is wel zeer beangstigend.Het zal zo zijn dat degene die de koeien al buiten deden in het voorjaar het blijven doen en een premie ontvangen en de veehouders die ze na 25 mei buiten deden dit niet gaan verivroegen. Ook zal het zo zijn dat koeien op 14 april naar buiten gaan terwijl de omstandigheden(draagkracht) het niet echt toelaten. Dit kan wel eens welzijnsverlagend werken voor de koeien en kan niet de bedoeling zijn.

 • michel1981

  Waar heeft die man zijn verstand op de lage natte grond de koeien naar buiten goed voor het welzijn van de dieren niet dus het kan wel vriezen en sneeuwen

 • PIETER123

  De datum 15 april is zeker bedacht achter een bureau in den Haag.Als het weer het toelaat moet er tussen haakje bij.Want koeien tot de knieën in de modder voor die 750 euro is niet praktisch moeten met een stok zeker de wei in.En die 14 dagen verschil tussen Noorden en de zandgebieden in het Zuiden.Bij de mais oogst zit ook vaak die 14 dagen.

 • PIETER123

  Als dit de nieuwe inzichten zijn dan moeten er ook massaal koeien en pinken in de natuurgebieden.

 • 344412

  Gebruiksnormen zouden in het zuiden ook omhoog moeten vanwege langer groeiseizoen, maar dit ter zijde.😉

 • mtseshuis

  Gebruiksnormen moeten overal omhoog... Koeien hebben hier op 15 april niks te zoeken buiten, eerst maar het beste voer aan de bult zetten en hopen op niet teveel water voortijd..

 • jan1953

  die zodebemesters trekken alle nesten kapot gowoon weer los op de weide net als in duitslland hier is dat gezeur al 20jaar

 • oorspronkelijk

  zijn de Nederlanse bestuurders geschikt voor hun vak?
  Nee het zijn ook geen randdebielen ze zijn naief. wij maken wetten en iedereen leeft daarnaar??. minder nieuwe regels maar goed handhaven!!!.Nog steeds op de agenda lozings besluit dieseltanks saneren habitat natura2000 mestverwerking al 20jaar worden deze wetten niet adequaad gehandhaaft dit zet burgers aan tot negeren en minachten van ons rechtsysteem

 • rub2

  Ik kan me als LTO lid niet vinden in de bonussen, lto klopt zich zelf weer even op de borst.

  Laat eerst maar eens zien van Dam wat je VAN PLAN BENT! Met de fosfaatrechten ipv. Nu elke veehouder 750 euro uit te delen voor GOED GEDRAG......

  Alle veehouders doen hun best, zorg voor een eerlijke prijs, lobby met de supermarktketen zie ik meer heil in dan nu met z'n allen zogenaamd druk zijn met centjes en bonussen uitdelen, het enigste beeld dat we daar door naar buiten uitdragen is dat de veehouderij weer een bonussen krijgt. Vandaag elke uur op het nieuws te horen.

  Met andere woorden: neem eens een keer de leiding, sla met de vuist op tafel, dus geen gelul over bonussen maar zet eens een duidelijke lijn uit. • koeien10

  750 is dit wel overlegt met albertjan maat lto anders kan die ook beter weer naar school of zijn functie er bij neer leggen.deze regeling slaat nergens op boer kan zelf wel beslissen wanneer de koeien naar buiten kunnen. verder heeft de zuivel het toch al geregeld.

 • u.lolkema1

  Helemaal mee eens Rub2.
  Boeren zijn ondernemers.
  Bovendien, we hadden voor weidegang toch al de norm 120 dagen, 6 uren per dag? Waarom moet de staatssecretaris zich er nu ook mee bemoeien wanneer de koeien er uit gaan? Als hij nou eens een keer zorgt dat we een eerlijke prijs krijgen en met duidelijke regels kunnen werken, dan redden wij ons wel met de weidegang en de stront.

 • Job1989

  €750,- als we de koeien vroeg buiten doen om de weidevogels te redden? Jaag 100 koeien op een perceel waar nesten liggen en er blijft er geen één over. Goed over nagedacht. Alleen maar een actie voor de bühne, zodat ze aan de burgers kunnnen laten zien hoeveel belang ze aan weidegang hechten.

 • willy70

  Ik mag die Van Dam ook wel , moesten ze op veel meer gebied doen! en dan zeker voor diegene die grondgebonden is!

 • willy70

  en dan mag je er ook wel een beetje moeite voor doen en de koeien niet met 100 tegelijk op een perceel doen waar veel vogels zitten!
  En als je dan zegt; ik weet toch niet waar de nesten zitten, ga je maar eens een half uur tegen het hek staan! zie je er genoeg!

 • roco

  LTO pronkt weer met de veren van wat de ddb en NMV in Brussel hebben bereikt. Ze mogen Sita wel een mooi bosje bloemen geven.

 • roco

  LTO pronkt weer met de veren van wat de ddb en NMV in Brussel hebben bereikt. Ze mogen Sita wel een mooi bosje bloemen geven.

 • fosfaatboer

  mijn grond heeft in april nog geen draagkracht,het wordt een modderballet

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.