Home

Nieuws 5 reacties

Nertsenhouders vervolgd bij uitbreiding

Nertsenhouders die hun bedrijf hebben uitgebreid in de periode dat de wet die de pelsdierhouderij verbiedt buiten werking was gesteld, worden strafrechtelijk vervolgd. Dit geldt ook voor bedrijven die uitbreiden tijdens de periode dat de pelsdierenfederatie NFE in cassatie gaat tegen de wet.

Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. "Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat gedurende de cassatieprocedure de NVWA overtreders van de Wet verbod pelsdierhouderij zal opsporen en proces verbaal zal opmaken. Gedurende de cassatieprocedure zal ik zorgvuldig monitoren op dieraantallen", schrijft Van Dam aan de Tweede Kamer. De Hoge Raad zal naar verwachting in de loop van 2017 uitspraak doen.

Uitbreiding en overname nertsenhouderijen verboden

Door de wet verbod pelsdierhouderij is het sinds 15 januari 2013 verboden om nieuwe nertsenhouderijen te beginnen. Uitbreidingen van bestaande nertsenhouderijen en overname van nertsenhouderijen zonder dat sprake is van een bijzondere omstandigheid, is ook niet toegestaan. Ook als er sinds 15 januari 2013 een omgevingsvergunning is verkregen voor een nieuwe nertsenhouderij of een uitbreiding van een bestaande nertsenhouderij is de opstart of uitbreiding verboden. "Alle overtredingen zijn voor eigen risico van de ondernemer", aldus het ministerie.

Aanpassing Wet verbod pelsdierhouderij in de maak

Van Dam werkt tevens aan een wetsvoorstel om de Wet verbod pelsdierhouderij aan te passen, om bestuursrechtelijke herstelsancties mogelijk te maken. Via een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom kan de nertsenhouder bij een uitbreiding in aantallen nertsen gedwongen worden om het aantal nertsen terug te brengen naar het maximaal aantal toegestane nertsen.

Laatste reacties

 • cornelis 22

  Zelfs als de wet buiten werking is ben je in overtreding , geen sterke zaak mijnheertje van Dam.

 • John*

  als die wet in 2017 weer in de prullenbak gaat is de schadepost nog groter meneer van Dam. geleden schade voor t niet uit mogen breiden, bedrijven die in waarde gedaald zijn.. dat kan dan nog allemaal bijgelapt worden door ons belastinggeld. Geld wat beter besteed kan worden aan de ouderenzorg!

 • info36

  En de echte misdaadbestrijding John.

 • geen boer

  poehpoeh, Nederland is weer een stukje veiliger. We kunnen rustig slapen!

 • jwillems

  Deze staats secretaris is gewoon anti boer, welke sector dan ook, hij gaat er tegen in. Het wordt mijns inziens heel hoog tijd voor een grote boeren opstand in Nederland,waar ze in Frankrijk nog een puntje aan kunnen zuigen.
  Anders gaat het met alle sectoren van de landbouw net als met de nertsenhouders.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.