Home

Nieuws 10 reacties

Muizenplaag goed voor kieviten

De muizenplaag die vorig jaar in Friesland woedde, heeft een gunstige uitwerking gehad op de stand van de kievit.

De achteruitgang van deze weidevogel is vorig jaar omgebogen tot een forse groei van 40%. Dat blijkt uit onderzoek van Altenburg&Wymenga in opdracht van provincie Fryslân en BoerenNatuur. De kievit broedt graag op zwart land. De onderzoekers vragen zich wel af of de groei blijvend is, omdat er door de muizenplaag ook meer roofdieren zijn.

'Beheer is effectief'

De stand van 4 soorten weidevogels (grutto, tureluur, scholekster en kievit) is de afgelopen zeven jaar gestabiliseerd in gebieden met agrarisch natuurbeheer. Sinds 2000 was er juist een geleidelijke daling in aantallen. Gedeputeerde Johannes Kramer concludeert daaruit dat het beheer effectief is en hoopgevend voor de toekomst. De afgelopen jaren is het accent verlegd naar meer intensieve vormen van weidevogelbeheer.

Altenburg&Wymenga adviseren maatregelen als verhoging van de grondwaterstand, meer kruidenrijk grasland en meer plas-draspercelen. De collectieven waarin het weidevogelbeheer sinds kort is georganiseerd, gaan hiermee verder.

Laatste reacties

 • vandenbrand

  waarschijnlijk was er zoveel voedselaanbod (muizen) dat de weidevogels meer gespaard werden door roofdieren.

 • alco1

  Wat eigenlijk toch een domme conclusie.
  Mogen graag op zwart land!!! Geen reden tot zorg dus,want er is nog bouwland genoeg.
  Ik denk dat een reden kan zijn dat de muizen voorkeur hebben bij de roofvogels.

 • oorspronkelijk

  misschien broeden op zwart land klopt.
  eten moet wel van bodemleven komen (grasland)
  vogels zijn insecten eters en wormen.
  het evenwicht zou mooi zijn
  insecticide funest voor b.v.bijen
  want die zorgen mede voor bestuiving
  maar de muggen zijn dragers van veel virussen
  een oplossing vraagt veel wijsheid
  geintegreerde bestrijding als in de tuinbouw waarschijnlijk een brug te ver.

 • Koen123

  Gewoon stoppen met mest injecteren

 • Bennie Stevelink

  Ik denk dat een combinatie van factoren de kieviten heeft geholpen: door de muizen veel gaatjes in de grond waar de kuikens beschutting in vonden. Door kaalgevreten grasland hoefde er niet gemaaid te worden. Door een overvloed aan muizen hadden roofvogels geen behoefte aan weidevogelkuikens.

 • veldzicht

  Toch op merkelijk dat in gebieden met agrarisch natuurbeheer de vogelstand stabiliseert terwijl je altijd hoorde dat het ook daar terug liep,dus nu nog wat aan de kraaien,vossen en andere rovers doen en het komt helemaal goed.Als in 1 jaar de kievitten 40 % kan toenemen kan het zich snel herstellen.

 • alco1

  Mozes. De jonge kieviten in de muizenholletjes. Zie je dat al voor je?
  En overal werd er wel gemaaid. Alleen de opbrengst was veel minder.
  Klopt dat juist door de overvloed aan muizen er vreten genoeg was.
  De populatie van roofdieren is hierdoor echter ook buiten proporties gegroeid. Ik zou me voor de weidevogels dus maar grote zorgen gaan maken. Door de honger worden de rovers al naar de bebouwing voor de kippen gedreven.

 • Jan van het Zand

  Het succes van de melkveesector en de hobby van natuurfreaken, die er maar op los fantaseren om de weidevogels in stand te houden.
  Het vreemde is: Niemand die zich ook maar druk maakt over de enorme teruggang van vogels in de dorpen en steden en op de industrieterreinen.
  Vogelstand en weidevogelstand die loopt terug en dat is de schuld van de boeren en tuinders.
  Lekker simpel.
  Het is wellicht zo, zoals ook bij de wateroverlast in 1995 in Den Bosch en omgeving, dat de urbanisatie de schuldige is en niet de boerenstand.
  Denk daar maar eens over na.
  Wie weet zijn de magnetische velden van allerlei apparatuur en electrische bedrading de oorzaak van verminderde vogelstand.
  En uiteraard de concurrentie van de enorme uitbreiding van de populaties van mensen, ganzen, roofvogels, otters, hermelijnen en niet te vergeten vossen....
  Maar ja, WUR onderzoek moet blijven draaien....

 • DJ-D

  Helemaal eens Parel. En vergeet de wilde katten, marters, ooievaars, reigers en kraaien ook niet. Nog een paar jaar en je hebt het leger nodig om de juiste verhoudingen weer terug te brengen.

 • Observer

  Ja ja, kieviten. In de 80-er jaren zag ik er vele tientallen in de omliggende graslanden in het buitengebied tussen Nijkerk en Voorthuizen. Ook waren er toen vele nesten van kieviten. Dat was nog in de tijd dat de mest over het land werd gesproeid en gestrooid (vaste mest). De jonge vogels kregen soms misschien een klein ladinkjes vloeibare mest over zich heen, maar........ze bleven in leven. En na een regenbui was alles weer schoon.

  Met de komst van de milieuregels tot het injecteren van de mest verdwenen ook de kieviten en hun nesten.......en natuurlijk de duizenden jonge vogels. Hoeveel duizenden en mogelijk tienduizenden kievitnesten zullen er vernietigd zijn door de alles vernietigende injectiemessen ?, want vernietigd werden ze wis en zeker, veroorzaakt door mileuregeltjes, mede opgesteld door de milieumafia. En niet alleen de kieviten met hun nesten verdwenen, maar ook al de organismen en de micro-organismen in de bovenlaag van het bodemleven. Een paar pennestreken waren genoeg om de broedvogels in de weilanden te verjagen, de nesten van jonge vogels te vernietigen en het bodemleven compleet te ontwrichten en te verstoren. Ziet u vanaf het moment dat het injecteren van mest is begonnen nog wel eens weidebloemen, wilde bloemen etc. Niets van dat alles. Met het verdwijnen hiervan zijn ook de 'vliegende verstuivers' verdwenen, bijen, vlinders etc. Compleet ontwricht, dankzij de milieumafia.

  Het herstel zal jaren en jaren duren. Jammer.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.