Home

Nieuws 1 reactie

Meer vragen bij verbod imidacloprid

Het voorgenomen verbod op de insectenbestrijder imidacloprid in glastuinbouwgebieden vindt meer weerstand.

Maandag bleek al dat de SGP-fractie in de Tweede Kamer grote twijfels heeft bij de juridische onderbouwing van een verbod. Dinsdag sloot het CDA in de Tweede Kamer zich daarbij aan, met een aantal kritische vragen aan staatssecretaris Martijn van Dam. De PvdA-fractie daarentegen juicht een verbod toe en ondersteunt het voorgenomen besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken.

PvdA'er Henk Leenders zegt verontrust te zijn over de geconstateerde normoverschrijdingen, waarover de staatssecretaris de Tweede Kamer vorige maand inlichtte. "We vragen ons af hoe dergelijke normoverschrijdingen überhaupt mogelijk zijn nu het gebruik van imidacloprid reeds verboden is, als er geen zuiveringsinstallatie in de kas aanwezig is."

Controle

Leenders meent dat gemeenten en waterschappen te weinig werk maken van de controle op bedrijven. Ook CDA en SGP vinden controle van belang. Goede controle is een effectiever middel dan een rücksichtslos verbod, menen de twee Christelijke partijen. SGP'er Elbert Dijkgraaf stelt dat een verbod niet rechtvaardig is tegenover ondernemers die zuiveringsapparatuur hebben aangeschaft.

D66 vindt dat Van Dam moet zorgen dat de beschikbare subsidiegelden voor innovatie beter aansluiten bij de ondernemerswensen op onder meer het gebied van waterzuivering in kassen.

Eén reactie

  • agratax(1)

    of het verbod al dan niet wettelijk terecht is, is voor mij geen item. De maximale werkzame tijd van 3 mnd zie ik meer als een beperking. Hoe kan ik lopende het groeiseizoen dit middel nog inzetten? Producties die veelal minde dan 3 mnd duren van planten tot eerste oogst. Dit houdt in dat het doorgaans niet wordt ingezet als er een plaag is, maar reeds als zaadbehandeling moet worden ingezet. Dus preventief en niet curatief m.a.w. inzet wordt niet bepaalt door noodzaak maar als verzekering.

Of registreer je om te kunnen reageren.