Home

Nieuws

Meer mestverwerking beschikbaar in 2016

Dit jaar breidt de beschikbare mestverwerkingscapaciteit uit met 825.000 ton mest per jaar, goed voor 2,5 miljoen kilo fosfaat. Dat blijkt uit een inventarisatie van Boerderij. Ook de mestverwerking in regio Oost lijkt op gang te komen.

In 2016 gaan vijf nieuwe, grote mestverwerkingsinstallatie in bedrijf. Dit zijn installaties met een verwerkingscapaciteit groter dan 50 ton mest per jaar. Vier hiervan zijn gevestigd in het Zuiden. De grootste van de vijf is Greenferm en gevestigd in Apeldoorn. Greenferm heeft een verwerkingscapaciteit van 350.000 ton mest per jaar. De huidige mestverwerkingscapaciteit is ruim 2,7 miljoen ton per jaar, waar 17,7 miljoen kilo fosfaat verwerkt kan worden.

Nieuwe projecten

Meer capaciteit zit in de pijplijn. Uit de inventarisatie van Boerderij blijkt dat de geplande verwerkingscapaciteit die beschikbaar komt in 2017 ruim 1,8 miljoen ton mest is, goed voor 5,5 miljoen kilo fosfaat. Zeven nieuwe projecten zijn daarmee gemoeid. Drie daarvan zijn gevestigd in de regio Oost, een in Drenthe en twee in het Zuiden. Als deze geplande initiatieven eind 2017 in bedrijf komen dan beschikt Nederland over circa 5,4 miljoen ton mestverwerkingscapaciteit om in totaal 25,7 miljoen kilo fosfaat uit de landbouw te nemen.

Dit is echter niet alles: er zijn nog tientallen kleinere installaties, vooral bij varkenshouders, vergisters en loonwerkers. Ook wordt dikke fractie exportwaardig gemaakt.

Grote installaties

Het leeuwendeel van de huidige installatie staan in regio Zuid: twaalf stuks met een totale capaciteit van 1,8 miljoen ton mest per jaar. Dat is twee derde van de totale beschikbare capaciteit. In regio Oost zijn drie initiatieven die samen 940.000 ton mest verwerken op jaarbasis. Het aandeel mestverwerking dat zich in het Oosten bevindt, neemt door alle investeringen toe van 10% in 2015 naar 24% in 2017. Een aantal van deze projecten heeft de vergunning dan wel de financiering overigens nog niet rond.

De overheid wil dit jaar 32,8 miljoen kilo fosfaat verwerkt dan wel geëxporteerd hebben. In 2017 moet dat 38,5 miljoen kilo zijn. In 2015 was dat circa 29 miljoen ton. De 9,5 miljoen kilo extra in twee jaar tijd wordt dus met bijna alleen grote installaties ingevuld.

Boerderij nodigt u uit voor het Nationaal Mestcongres op dinsdag 8 maart. Bent u er ook bij? Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl

Rene Stevens

Of registreer je om te kunnen reageren.