Home

Nieuws

Brazilië vreest het TPP

Het Trans-Pacifisch vrijhandelsakkoord (TPP) is donderdag 4 februari in het Nieuw-Zeelandse Auckland ondertekend door de 12 partnerlanden. Dankzij het akkoord zullen vele barrières voor investeringen en onderlinge handel worden opgeheven en het zal leiden tot de totstandkoming van de grootste vrijhandelszone ter wereld.

Deelnemende landen zijn Australië, Brunei, Canada, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore, de Verenigde Staten (VS) en Vietnam. Samen vertegenwoordigen die landen 40 procent van de wereldwijde economie.

Om het verdrag in werking te laten treden, moet het TPP binnen de twee jaar worden geratificeerd door de nationale parlementen. In de VS en ook in Canada is ratificering nog geen uitgemaakte zaak. Voorstanders van het verdrag gaan er vanuit dat het een stimulans zal geven aan de economie in de regio. Non-gouvernementele organisaties (Ngo's) zijn bang dat het TPP uitsluitend in het voordeel zal werken van de grote multinationals.

Vrees voor gevolgen voor export

Brazilië vreest, als niet lid van het TPP, de gevolgen van het TPP voor haar export naar deze markt met 800 miljoen consumenten. Een voorbeeld is de export naar Nieuw-Zeeland van zo'n $40 miljoen aan agrarische producten per jaar. Al in het eerste jaar van de overeenkomst zal een importheffing van 5 procent worden geheven. Voor de TPP-landen geldt dan een importheffing van slechts 1,4 procent. In het vijfde jaar van de overeenkomst zullen de grote concurrenten van Brazilië zelfs zijn vrijgesteld van importheffingen.

Brazilië wil nu zo spoedig mogelijk handelsovereenkomsten sluiten met andere landen en economische blokken zoals de Europese Unie, om de export tegen een zo gunstig mogelijk tarief veilig te stellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.