Home

Nieuws

Afgifte Nb-vergunning rond Veluwe stokt

De afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen stokt rond de Veluwe. De ontwikkelingsruimte voor nieuwe vergunningen binnen het Programma Aanpak Stikstof is voor delen van het gebied opgebruikt.

Dat kan de afgifte van vergunningen tot op grote afstand van de Veluwe blokkeren, als het gaat om bedrijven met veel ammoniakuitstoot. De provincie Gelderland zoekt naarstig naar oplossingen, zegt gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Van Dijk constateert dat sinds de invoering van het Programma Aanpak Stikstof in met name de Gelderse Vallei meer vergunningen voor stallen met vee zijn aangevraagd dan was voorzien. Binnen het systeem van het PAS is er ruimte voor de afgifte van vergunningen (bestemd voor bedrijven die een hogere depositie veroorzaken dan 1 mol per hectare per jaar). Daarnaast is er ruimte voor het doen van meldingen (aangifte zonder vergunningplicht bij een depositie lager dan 1 mol per hectare per jaar). Voor een deel van de Veluwe is er geen ruimte meer voor vergunningen, terwijl er nog wel ruimte is voor meldingen.

Mogelijke oplossingen

De situatie heeft grote aandacht, onder meer doordat de afgifte van een Nb-vergunning voor een energiebedrijf in Zeeland in de knel komt door het ontbreken van vergunningsruimte in de Veluwe.

Gedeputeerde Van Dijk houdt zich op de vlakte over de manier waarop hij een oplossing wil vinden en welke partijen daarbij betrokken zijn. Een van de mogelijke oplossingen lijkt om ontwikkelingsruimte, die bestemd was voor meldingen, over te hevelen naar de af te geven vergunningen. De gedeputeerde wil daar echter niets over zeggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.