Home

Nieuws

Vleesbedrijven zien gloedvolle toekomst

In 2025 heeft de Nederlandse burger geen zorg meer over milieubelasting door de vleesveehouderij en is er geen twijfel meer over de integriteit van de vleessector. Dat stelt de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) in haar toekomstvisie.

COV presenteerde die visie woensdag 15 december .

De COV stelt dat het belang van de vleesondernemingen in Nederland groot is, met een omzet van €10,4 miljard, 12.000 banen en een aandeel van 18% in de voedingsmiddelenexport.

Nederland heeft te maken met hoge kosten, maar tegelijk voldoet het bedrijfsleven aan hoge kwaliteitsstandaarden. In 2025 mag en zal er geen enkele twijfel meer zijn over het Nederlandse product, dat in de visie van COV dan bekend zal staan als 'veilig, lekker en geproduceerd op een duurzame en eerlijke wijze voor mens en dier'.

Gunstig effect handelsverdragen

COV rekent op een gunstig effect van wereldwijde handelsverdragen, ook omdat de consumptie van vlees binnen de Europese Unie stagneert en de groeimarkten zich daarbuiten bevinden.

Mest zal in 2025 geen probleem of kostenpost meer zijn, maar een 'kostenneutrale bron van waardevolle mineralen en energie'. Het antibioticagebruik zal sterk verminderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.