Home

Nieuws 15 reacties

Van Dam wil fosfaat- én stikstofplafond uit derogatievoorwaarden

Niet alleen het fosfaatplafond, maar ook het stikstofplan worden uit de voorwaarden voor derogatie geschrapt, als het aan staatssecretaris Martijn van Dam ligt.

Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer over zijn inzet voor een nieuwe derogatie.

Door de invoering van het stelsel van verplichte mestverwerking moet er vanaf 2017 sprake zijn van evenwicht op de mestmarkt. De verplichte mestverwerkingspercentages zijn zodanig vastgesteld dat alle geproduceerde mest waar geen plaatsingsruimte voor is, wordt verwerkt. Van Dam vindt het daarom niet nodig om in de derogatiebeschikking een plafond op te nemen voor de stikstof- en fosfaatproductie. Als de Europese Commissie toch een productieplafond wil handhaven, wil Van Dam dat de verwerkte en geëxporteerde mest buiten dit plafond worden gehouden.

Overschrijding fosfaat- en stikstofplafond in 2016

In 2016 worden naar verwachting zowel het fosfaat- als het stikstofplafond overschreden. CBS verwacht in 2016 een fosfaatproductie van 177 miljoen kilo, 4,1 miljoen kilo meer dan het fosfaatplafond. Met een verwachte stikstofproductie van 507,5 miljoen kilo wordt het stikstofplafond met 3,1 miljoen kilo overschreden. De verwachting is dat het fosfaatreductieplan van de melkveehouderij ervoor zorgt dat beide plafonds in 2017 niet meer worden overschreden.

Mineralenconcentraat

Naast het verlengen van de bestaande derogatie voor meer gebruik van graasdiermest wil Van Dam ook innovatieve producten zoals hoogwaardige mineralenconcentraat boven de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest kunnen gebruiken. “Dat leidt tot vermindering van het gebruik van kunstmest en tot verruiming van de mogelijkheden voor de toepassing van dierlijke mest, aansluitend bij de aanpak voor een circulaire economie die de Europese Commissie heeft gepresenteerd”, vindt Van Dam.

Hoe het Nederlandse derogatieverzoek er precies uit gaat zien, ligt nog niet vast. Van Dam kijkt nog naar verzoeken voor alternatieve invulling van de derogatie zoals bijvoorbeeld ook andere gewascombinaties dan 80% grasland.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • alco1

  De eerste stap en nu nog beseffen dat AMvB e.d. fosfaatrechten ook overbodig maken.

 • alco1

  Maar ik denk dat ervanuit gegaan wordt dat er rechten komen en dan hebben die plafonds ook maar weinig impact meer. Net als bij het melkquotum.

 • Zuperboer

  Verkiezingsretoriek

 • Maas1

  Goede eerste zet van Dam! Om het knellende plafond er uit te halen.

 • kleine boer

  Bennie zou zeggen kan nie er is een plafond nu staat het dus nie zomaar vast 😜

 • wbrooymans

  Hoor nog niks van hogere normen in de akkerbouw. Wij kunnen/willen meer mest plaatsen.

 • jeannettedekker1

  Het lijkt wel of hij twee jaar onder een steen geleeft heeft. Wat een ellende heeft hij veroorzaakt,en nu schiet hem dit te binnen. Of zouden ze hem in Brussel toch wakker geschut hebben??

 • jeannettedekker1

  Alco wij zullen hem toch niet wakker geschut hebben?

 • alco1

  Nou ik denk het volgende.

  Men is er achter gekomen dat de plafonds geen juridische waarde hebben, het was ook van de zotte dat export niet afgetrokken kon worden, maar men heeft ze gewoon gebruik om het één en ander onder druk te zetten.

  Derogatie is allang toegekend, omdat de feiten bij geen toekenning Brussel belachelijk had gemaakt zou hebben, maar hiervoor zijn fosfaatrechten in beeld gekomen.

  De LTO gaat zich straks op de borst kloppen omdat ZIJ derogatie erdoor gekregen hebben.

  De verwerking met de FC heeft ook zijn deel.

  En de politiek heeft zijn fosfaatrechten en omdat de plafonds weg zijn kan niemand meer zeggen dat de rechten wel weg kunnen omdat we er ruim onder zitten.

  En waar blijven we mee zitten.
  Jawel fosfaatrechten.

  Oneerlijke concurrentie met het buitenland
  En deze rechten in handen van de staat en als je alles doet zoals zij delegeren mag je wat bijkopen.

 • jeannettedekker1

  Ik geloof nog steeds dat de rechterlijke macht Fosfaatrechten niet toestaat.

 • jeannettedekker1

  Gelijk speelveld binnen Europa,dat is eigenlijk waar het om gaat.

 • Maas1

  Alle mest die verwerkt of geexporteerd wordt daarvan kan op termijn geen fosfaatrechten of dierrechten op van toepassing zijn!

 • Bennie Stevelink

  Het is heel simpel: of wij hebben een collectieve begrenzing van de veestapel via een fosfaatplafond of wij hebben een individuele begrenzing via fosfaatrechten.
  Met andere woorden: het fosfaatplafond kan weg dankzij de invoering van fosfaatrechten.

 • Maas1

  Het is geen collectieve verzekering die afgesloten wordt bij fosfaatrechten, om innovatie duurzaamheid en concurentie kracht aan te jagen en te stimuleren moet difrensatie in het productie proces worden aangejaagd.

 • info519

  idd maas daarom gaan dierrechten eraf zoals beloofd....wel investeren in verwerken en geen afschaffing rechten is niet de afspraak al zullen fosfaatrechten koeien voorlopig blijven omdat die mest grotendeels niet verwerkt wordt....

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.