Home

Nieuws 1 reactie

VS naar WTO vanwege landbouwbeleid China

De VS heeft een officiële klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie WTO tegen China, omdat laatstgenoemde op ongeoorloofde wijze zijn markt voor rijst, tarwe en mais zou beschermen.

De VS heeft de WTO tevens gevraagd een geschillenpanel in te stellen dat moet oordelen of China meer landbouwsteun aan boeren verstrekt dan toegestaan.China hanteert importquota met een verlaagd invoertarief. Volgens de Amerikanen zijn de quota voor rijst, tarwe en mais bij elkaar jaarlijks $7 miljard waard. Een importerend land hoeft de quota’s niet te vullen en vaak blijven ze maar deels benut, omdat exporteurs elders meer kunnen verdienen. In dit geval claimt de VS dat China vals speelt. China zou op strategische momenten, dus als het de exporteurs heel slecht uitkomt, de quota openstellen.

China wil minder afhankelijk zijn van importen

China zou bovendien de quota voor 90% toewijzen aan ‘staatsentiteiten’, waarbij te denken valt aan graanhandelshuis COFCO, de eigenaar van het Rotterdamse Nidera. Chinese staatsbedrijven rapporteren rechtstreeks aan de ‘staatsraad’ onder leiding van premier Li Keqiang. De bedrijven opereren binnen strenge politieke kaders. China wil minder afhankelijk zijn van importen, zeker wat betreft basisvoedsel zoals graan.

De kwestie over staatssteun grijpt terug op afspraken die zijn gemaakt met China toen het in december 2001 tot de WTO toetrad. China zou op verschillende manieren meer steun verstrekken aan boeren dan destijds is afgesproken. Ook dit is een miljardenkwestie die kan leiden tot een fors conflict, al is het bij de WTO vaak jaren wachten op een definitieve uitkomst.

China blokkeerde eerder het instellen van een geschillenpanel. Dat kan volgens WTO-regels maar één keer. De tweede aanvraag zal dus normaliter gehonoreerd worden. De officiële klacht betekent dat de WTO, de VS en China verplicht een aantal weken met elkaar moeten onderhandelen over de kwestie, maar dat is een formaliteit. Een klacht volgt altijd na onderhandelingen.

Eén reactie

  • agratax(1)

    Wat kan hierop ons antwoord zijn? Industrie terug halen naar Amerika en Europa om zo werkgelegenheid te creeren en minder afhankelijk te worden van de grillen van de Chinese leiders. Trump heeft het misschien nog niet zo slecht gezien, industrie terug naar eigen land om zo werk te creeren en de vervuiling door transport en van de Chinese industrie (CO2) terug dringen door moderne fabricage processen op te zetten in eigen land en eigen regio.

Of registreer je om te kunnen reageren.