Home

Nieuws 1 reactie

'Stalquotum voor Brabants melkvee nodig'

De Brabantse Milieufederatie en Burgerplatform Minder Beesten willen dat het nieuwe Brabantse stalquotum voor de intensieve veehouderij ook geldt voor melkveehouderijen, nu de invoering van fosfaatrechten met een jaar is uitgesteld.

In het voorjaar van 2017 wil het Brabants provinciebestuur een nieuw quotum invoeren voor de intensieve veehouderij, stalderen genaamd. Staldering houdt in dat voor elke vierkante meter stal waarmee een veehouderijbedrijf wordt uitgebreid, ten minste één vierkante meter stal elders in hetzelfde gebied is ingeleverd. Deze stal is gesloopt, of is in overleg met de gemeente passend herbestemd.

'Wij vinden staldering noodzakelijk om intensivering te voorkomen'

Melkvee wordt buiten de staldering gehouden, omdat de Rijksoverheid werkt aan een begrenzing (het stelsel van fosfaatrechten) voor melkveehouders. Nu de invoering van de fosfaatrechten is uitgesteld tot 2018, willen de Brabantse milieuorganisatie (BMF) en het burgerinitiatief dat het stalderingssysteem ook gaat gelden voor melkveehouderijen in Brabant. "De uitkomst van het rijksbeleid is echter onzeker en kan zelfs mislukken. Er is dan geen achtervang meer. Staldering voorziet daar wel in. Wij vinden dit instrument daarom noodzakelijk om verdergaande intensivering van de melkveehouderij in Brabant – die nu al tot de meest intensieve van Nederland behoort – te voorkomen", aldus een geschreven verklaring.

Eén reactie

  • farmerbn

    Als BMF en een ander burgerinitiatief pleiten voor gratis bier voor iedereen, gaat het Brabantse provinciebestuur dat dan ook regelen? Willen jullie gratis bier of gratis bier? Gratis, gratis... Maw er zijn zoveel mensen met zoveel wensen maar dat kan toch niet allemaal uitgevoerd worden? Het zijn zeurende kinderen en de ouders (provinciebestuur) gaat er in mee. Slappe hap.

Of registreer je om te kunnen reageren.