Home

Nieuws 4 reacties

Schapenhouders zien ‘oneerlijke concurrentie’ melkveehouders

Schapenhouders maken zich zorgen over de in hun ogen oneerlijke concurrentie van melkveehouders wat betreft de beweiding en pacht van dijken. Dat zegt Jeljer Wynia, voorzitter van de LTO-vakgroep schapenhouderij.

Hitzum - Schapenhouders maken zich zorgen over de in hun ogen oneerlijke concurrentie van melkveehouders wat betreft de beweiding en pacht van dijken. Dat zegt Jeljer Wynia, voorzitter van de LTO-vakgroep schapenhouderij. Melkveehouders kunnen over het algemeen hogere pachtprijzen opbrengen dan schapenhouders. Als gevolg van de liberalisering van de pacht is hier weinig tegenin te brengen. Probleem is volgens Wynia echter dat melkveebedrijven de dijken niet mogen bemesten, maar wel mogen meerekenen in hun mestplaatsingsruimte. “Hierdoor moeten ze de mest op een kleinere bedrijfsoppervlakte uitrijden en verdelen ze de mest niet evenredig over hun percelen”, aldus Wynia. Hiermee zouden deze veehouders in overtreding zijn van de mestwetgeving. Daarbij zou dit een vorm zijn van oneerlijke concurrentie.

Mestplaatsingsruimte

RVO.nl laat weten dat de vraag in hoeverre gronden mogen meetellen als mestplaatsingsruimte, afhangt van gegevens als hoeveel dieren er mogen lopen, welke activiteiten verder uitgevoerd mogen worden en wie de beschikkingsmacht heeft. Maar als er helemaal geen mest op de dijken mag worden uitgereden en geen dieren mogen worden geweid, dan telt het in ieder geval niet mee voor de mestplaatsingsruimte. Verder maakt RVO.nl duidelijk dat de mestplaatsingsruimte op bedrijfsniveau wordt bepaald. De ondernemer verdeelt de mest naar eigen inzicht op zijn landbouwgrond.

Steviger graszoden door beweiding met schapen

Los van de oneerlijke concurrentie moet volgens Wynia ook het nut van beweiding met schapen van dijken niet uit het oog worden verloren. Beweiding met schapen leidt tot stevigere graszoden wat de kwaliteit van de dijk ten goede komt. Waterschappen in de provincies Friesland en Groningen eisen volgens Wynia niet voor niets beweiding met schapen. Het Groningse waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân bevestigen dat pachters van dijk in hun regio inderdaad alleen de dijken met schapen mogen beweiden. De woordvoerder van Noorderzijlvest geeft aan dat pachters zelfs niet op eigen initiatief mogen maaien. Alleen het waterschap zelf mag deze opdracht geven.

Waterschappen

Niet alle waterschappen werken echter met dezelfde regels. Het maaien van dijken is Wynia in ieder geval een doorn in het oog. “Waterschappen kunnen zich nu laten verleiden tot het binnenhalen van hogere pachtprijzen, maar wat kost op de langere termijn het herstel van de dijken als gevolg van slecht beheer”, aldus Wynia.

Laatste reacties

 • Nick1983

  Vind maar een beetje zeuren wat ze doen. Ze krijgen te maken met hogere kosten. Ja nou ... ze zijn nie de enige, daar heb ik ook last van. Maar om dan een ander daarvan de schuld te geven, is zwak. En nutteloos. Het is gewoon de markt die zn werk doet.

 • a.t.herwijnen

  Het is wel de melkveehouderij die als het wat minder gaat steun van de overheid krijgt. Zo trekken ze de andere sectoren mee de afgrond in.

 • Insp.

  Ik denk dat dhr. Wynia slecht geïnformeerd is. Hij moet even goed kijken naar wat RVO erover te melden heeft. Dan verdwijnen zijn zorgen als sneeuw voor de zon. Dijken tellen namelijk niet mee voor de mestplaatsingsruimte.
  Het waterschap heeft namelijk de volledige beschikkingsmacht.

 • vandenbrandcv1

  Inderdaad LTO Schapenhouderij heeft slecht vooronderzoek gedaan. De melkveehouders die zich bij laten staan door prof adviseur weten dat het land nog geen eens telt voor derogatie als ze dat wel doen ze mega probleem voor de kiezen krijgen; dan wil je het land nog niet voor niets.

Of registreer je om te kunnen reageren.