Home

Nieuws

RvS suggereert gang naar Hof van Justitie over PAS

Zowel voor- als tegenstanders van de PAS willen liever geen prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie voorleggen.

In de discussie of de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wel voldoet aan de Europese Habitatrichtlijn kwam dit aan de orde. Staatsraad Uylenburg wierp de vraag op na een hevige discussie in de zittingszaal van de Raad van State (RvS) tussen advocaat Besselink van de provincies en de advocaten Wösten en Van Hoof van respectievelijk de Coöperatie Mobilisation for the Environment (Mob) en de Werkgroep Behoud de Peel.

Natuur aantoonbaar verbeteren

Volgens tegenstanders van de PAS wordt in het programma ontwikkelingsruimte uitgegeven die gebaseerd is op een onzekere toekomstverwachting die een stikstofreductie voorspelt. Volgens de Europese Habitatrichtlijn moet echter eerst de natuur aantoonbaar verbeteren, voordat er weer ruimte ontstaat voor ontwikkelingsruimte in de landbouw. In de PAS wordt dit gecombineerd.

Omvang veehouderij

Volgens provincie-advocaat Besselink is het systeem van de PAS goed doorgerekend. Er zal nergens sprake zijn van een stijgende stikstofdepositie, stelt de advocaat. Bovendien wijzen volgens hem alle onderzoeken er op dat de omvang van de veehouderij zal dalen. Hierdoor zullen de normen zeker gehaald worden. Daarom kan de combinatie van stikstofreductie ten behoeve van de natuur samengaan met ontwikkelruimte voor de landbouw zonder problemen voortgang vinden.

Orleans-arrest

Staatsraad Uylenburg haalde een recente Belgische uitspraak (Orleans-arrest) aan die weleens er op zou kunnen wijzen dat de PAS in strijd is met de Habitatrichtlijn. In dat arrest wordt duidelijk aangegeven dat natuurmaatregelen voltooid zouden moeten zijn, voordat er weer ontwikkelingsruimte ontstaat voor, in dit geval, de Antwerpse haven. Doorgetrokken naar de PAS zou dat betekenen dat er geen ontwikkelingsruimte kan zijn voordat de reductie van de stikstofdepositie is gerealiseerd.

Draagvlak binnen sector

Advocaat Besselink ging niet in de Belgische zaak, maar gaf wel enigszins omfloerst aan dat de combinatie van deze 2 onderdelen – reductie en ontwikkelingsmogelijkheden - in de PAS zijn terechtgekomen, onder andere om draagvlak te creëren binnen de sector.

Over de prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie, om duidelijkheid te krijgen over het in strijd van de PAS met de Europese Habitatrichtlijn, was Besselink duidelijk: "Niet nodig."

De advocaten van Werkgroep Behoud de Peel en Mob waren minder stellig. De vraag voorleggen leek beiden, Van Hoof en Wösten, wel interessant, maar de vertraging die dat in het hele proces zou opleveren leek hen niet gewenst.

"Dit kan alleen als u ook besluit om de PAS te schorsen. De consequenties van een langdurige onzekerheid zijn anders veel te groot", aldus Wösten.

Of registreer je om te kunnen reageren.