Home

Nieuws

RvS: provincie maakt fout bij externe saldering, geitenhouderij afgewezen

Een boer in Maasdriel kan omzetten van zijn varkenshouderij naar geitenhouderij voorlopig vergeten.

De Raad van State (RvS) heeft deze week een streep gezet door de Nbw-vergunning (Natuurbeschermingswet) die de provincie Gelderland had verleend aan de boer in Rossum, gemeente Maasdriel (Gld.). Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard en de Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie vochten de vergunning aan.

Inzetten op schaalvergroting

De varkenshouder had in 2015 een Nbw-vergunning gekregen om zijn varkenshouderij met een ammoniakemissie van bijna 2.800 kilo per jaar om te zetten naar een geitenhouderij. Het bedrijf ligt op 1.100 meter van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Bij het overschakelen naar geiten werd meteen ingezet op schaalvergroting. De boer wilde 5.100 geiten gaan houden met een ammoniakemissie van bijna 9.700 kilo per jaar.

Salderen met vier bedrijven

Om een toename van de stikstofdepositie te voorkomen, saldeerde de boer met vier bedrijven in de omgeving die geheel of deels hun activiteiten beëindigen. Bij een van de vier saldo-gevende bedrijven is de RvS echter van mening dat deze niet zomaar betrokken had mogen worden bij de saldering. Het bedrijf in Haaren - goed voor bijna 2.800 kilo ammoniakemissie per jaar - geeft sinds 2009 al geen dieraantallen meer op, omdat het sinds die tijd de stalruimtes aan anderen verhuurt voor opslag van goederen. Hiervoor is een deel van de oorspronkelijke stalinrichting aangepast.

RvS verwijt Gedeputeerde Staten van Gelderland dat ze niet bij het intrekken van de milieuvergunning van het bedrijf in Haaren heeft beoordeeld of het nog wel mogelijk is om in de stallen vee te houden. Externe saldering met dit bedrijf is wellicht niet mogelijk, daarom wordt de Nbw-vergunning vernietigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.