Home

Nieuws

RvS: Overijssel had aanvraag Nbw-vergunning RMS moeten beoordelen

De provincie Overijssel had de aanvraag voor een Nbw-vergunning door RMS Nederland BV (gevestigd in Gelderland) voor het oprichten van een mestvergister in Groenlo, niet terzijde mogen schuiven.

Volgens de Raad van State (RvS) had de provincie de aanvraag wel in behandeling moeten nemen, ook al was het incompleet. Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel vond dat er in de aanvraag te veel gegevens ontbraken om een en ander in behandeling te kunnen nemen. De provincie had echter RMS de tijd moeten geven om aanvullende informatie aan te leveren, aldus de RvS in de uitspraak.

Aanvraag overgedragen aan Gelderland

Omdat de toename van de stikstofdepositie een groter effect heeft op de Natura 2000-gebieden in Overijssel dan in Gelderland, was destijds de aanvraag overgedragen aan Gelderland, omdat de huidige Natuurbeschermingswet uitgaat van de provincie waar het meest kwetsbare - ‘getroffen’ - natuurgebied ligt.

Het is nog niet duidelijk of Overijssel zich alsnog over de vergunningaanvraag van RMS moet buigen. Per 1 januari treedt de Wet natuurbescherming in werking, en in die wet zal in de meeste gevallen de vestigingsplaats van het betreffende bedrijf doorslaggevend zijn. In dat geval zal de provincie Gelderland een uitspraak moeten doen. Een woordvoerder van de provincie Overijssel kon geen uitsluitsel geven welke provincie de zaak verder zal moeten behandelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.