Home

Nieuws 2 reacties

Rendac verhoogt destructietarieven 2017

Destructietarieven stijgen in 2017. Kosten per stop blijven vrijwel gelijk, maar bedragen per dier gaan omhoog.

Een van de oorzaken voor de hogere tarieven is dat een deel van het tekort over 2015 wordt verrekend in de nieuwe tarieven. Dat meldt kaderverwerker Rendac op basis van het voorstel dat is ingediend bij het ministerie van Economische Zaken.

Belangrijkste aspecten Rendac-voorstel

Afhankelijk van het aanbiedingspatroon betekenen de aanpassingen een effect variërend van min 1% tot plus 9% voor individuele bedrijven. De belangrijkste onderdelen van het voorstel:

• Het tarief voor een reguliere stop licht daalt van €19,11 naar €18,71. Het tarief voor een geplande vatenstop stijgt van €13,73 naar €13,79.

• Het tarief per dier stijgt voor alle diersoorten met 11%. Voor een varken komt dat neer op een stijging van 26 cent per dier. Dit tarief is opgebouwd uit de onderdelen verwerkingskosten, verkoopopbrengsten en verrekening van resultaten uit voorgaande jaren.

• De kosten voor de verwerking van kadavers tot eindproducten als diermeel en dierlijk vet stijgen in 2017 naar verwachting met 4% per ton verwerkt materiaal.

• De verkoopopbrengsten van eindproducten en huiden worden in mindering gebracht op de verwerkingskosten. Een deel van de eindproducten worden gebruikt als alternatieve energiebron. De opbrengsten stijgen naar verwachting licht, maar de opbrengst van huiden staat onder druk.

• In 2015 waren de opbrengsten voor eindproducten lager dan ingeschat en de operationele kosten hoger (onder meer door hogere afschrijvingslasten). Daardoor is over dat jaar een tekort ontstaan. Dat wordt verrekend in de tarieven van 2017.

Werkgroep bespreekt nieuwe tarieven

Voor het jaarlijkse vaststellen van de destructietarieven geldt een vaste procedure. Ten eerste worden nieuwe tarieven besproken in een werkgroep. Daarin zitten naast Rendac en het ministerie van Economische Zaken ook vertegenwoordigers van pluimveevakbond NVP, melkveehoudersvakbond NMV, varkenshoudersvakbond NVV, Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) en LTO Nederland.

Staatssecretaris keurt tarieven goed

Rendac maakt vervolgens een voorstel op basis van prognoses, herijking van actuele cijfers en verrekening van tekorten of overschotten uit het verleden. Ten slotte keurt de staatssecretaris van Economische Zaken de tarieven goed en laat deze publiceren in de Staatscourant. Elk jaar wordt via een nacalculatie beoordeeld of de kosten hoger of lager waren dan waarin met de tarieven rekening was gehouden.

Rendac haalt kadavers op die een veehouder in containers op het eigen erf aanbiedt. - Foto: Matthijs Verhagen
Rendac haalt kadavers op die een veehouder in containers op het eigen erf aanbiedt. - Foto: Matthijs Verhagen

Rendac is in 2014 als onderdeel van Vion Ingredients overgenomen door het Amerikaanse Darling Ingredients.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Zlto heeft deze organisatie voor miljarden verkocht. Al dit geld gaat voor een groot gedeelte afgeschreven worden en zijn dus kosten voor Rendac. De boeren betalen die kosten zodat de destructietarieven stijgen.

  • jp.bierema

    Zijn ze al failliet, want vandaag zijn ze al niet meer langs geweest?
    Wanneer de planning vol zit laten ze zomaar dieren langs de weg staan zonder tegenbericht. Echter de klant in kennis stellen is er niet bij daar in Son.

Of registreer je om te kunnen reageren.