Home

Nieuws 1 reactie

Rabobank ziet vleesprijzen in 2017 dalen

Rabobank verwacht dat prijzen voor vlees volgend jaar dalen. De consumptie van vlees groeit wereldwijd, maar de productie is mondiaal heel hoog en de concurrentie op exportmarkten hevig. Het goede nieuws: China zal opnieuw een recordvolume varkensvlees importeren.

Rabobank zet in het rapport Prices under Pressure alle relevante ontwikkelingen in de vleeswereld op een rij. De belangrijkste conclusie is dat de druk op vleesprijzen opnieuw hoog zal zijn. De varkensvleesproductie zal sterk toenemen, omdat China flink meer gaat produceren. Ook de rundvleesproductie groeit weer nu in de VS de veestapel weer op volle sterkte is. De pluimveevleesproductie krimpt een beetje na drie jaren van behoorlijke groei.

Moordende concurrentie

Niet alleen groeit de productie, de concurrentie tussen Noord- en Zuid-Amerika op de markt voor kippenvlees en rundvlees is moordend. De Brazilianen en Argentijnen zijn een stuk concurrerender geworden door de daling van hun nationale munten tegenover de dollar en euro. De VS, thuisbasis van onder meer Tyson Foods en Pilgrim’s Pride, heeft echter een groot marktaandeel in bepaalde markten, zoals Oost-Azië, en geeft deze niet zomaar op.

Recordvolume in China

De oorzaak lag deels bij de terugvallende binnenlandse productie. De binnenlandse varkenshouderij krabbelt weer op maar Rabobank-analist Justin Sherrard denkt toch dat China opnieuw op het recordvolume van 2016 uitkomt. Hij denkt dat China in 2017 een poging zal doen om toevoer structureel zeker te stellen. Dit om ervoor te zorgen dat er voldoende voedsel is voor haar groeiende bevolking.

Die zekerheid kan China ‘kopen’ door handelsafspraken met individuele landen te maken. Het sloot eerder een ‘krediet voor mais-deal’ met Oekraïne. Ook kan China verwerkers stimuleren buitenlandse bedrijven op te kopen. Eerder kocht het Chinese WH Group met de Amerikaanse Smithfield Foods de grootste varkensslachter ter wereld.

EU moet het van export hebben

Voor de EU voorspelt de Rabobank dat exportprestaties de prijzen zullen bepalen. Dat geldt vooral in de overvoerde varkens- en rundvleesmarkten. Voor pluimveevlees zijn de vooruitzichten beter, maar ook hier moet de productie in de hand gehouden worden, aldus Rabobank. Dit, omdat de concurrentie met steeds goedkoper rundvlees toeneemt.

‘China is toenemend actief op de rundvleesmarkt‘

Krim zeugenstapel

Rabobank voorspelt voor de eerste helft van 2017 wat hogere prijzen, vooral omdat de zeugenstapel iets is gekrompen. Rabobank roept verwerkers op hun inkoop veilig te stellen en werk te maken van toegang tot de Chinese markt. China is toenemend actief op de rundvleesmarkt en kocht het afgelopen jaar een recordvolume aan varkensvlees.

In de tweede helft van het jaar moet de varkenshouderij voorkomen dat het aantal beesten weer groeit en dus de prijs ondermijnt. De Chinese varkensvleesproductie komt dan goed op gang.

Lager groeitempo pluimvee

De pluimveevleesindustrie zal in 2017 groeien met circa 1,5%, denkt de bank. Dat is een wat lager groeitempo dan de jaren ervoor. Met name in West-Europa zal de productietoename beperkt worden door de groei van dierenwelzijnsconcepten, waarbij het aantal kippen per vierkante meter afneemt. De rundvleesproductie zal toenemen, omdat de melkveestapel krimpt. In Nederland wordt het aanbod runderen vergroot door het fosfaatplan.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.