Home

Nieuws

Nieuwe Cao Dierhouderij biedt 2,5% loonsverhoging

Medewerkers in de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenboerderij hebben vanaf 1 januari 2017 – na bijna 3 jaar – weer een cao. Dat maken LTO en vakbonden bekend.

De cao (collectieve arbeidsovereenkomst) geldt voor de periode 2014 tot en met 2017. Drie jaar lang was het niet gelukt cao-afspraken te maken, maar nu dus wel. Medewerkers in de veehouderij kunnen zich vooral verheugen op meer loon.

Loonschalen stijgen 2,5%

Afgesproken is dat op 1 januari 2017 de loonschalen met 2,5% omhooggaan. Eventuele loonsverhogingen in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 mogen worden verrekend met de loonsverhoging op 1 januari 2017. Naast de loonsverhoging ontvangen werknemers op 1 oktober 2017 een eenmalige uitkering van 1% over het jaarsalaris.

Vergoeding voor 50 BBL-plaatsen op mbo

Verder is afgesproken dat tijdens de looptijd van de cao een vergoeding wordt verstrekt voor 50 BBL-plaatsen (Beroeps Begeleidende Leerweg, op het mbo). De vergoeding bedraagt €2.500 per BBL-plaats, waarvan €2.000 voor de werkgever en €500 voor de werknemer. In het principeakkoord is ook afgesproken dat de mogelijkheid wordt onderzocht voor het invoeren van een individueel scholingsbudget voor iedere werknemer.

Koepels werkgevers en werknemers moeten nog instemmen

De leden van betrokken werkgevers- en werknemers-organisaties moeten nog wel instemmen met dit principe akkoord om tot een definitieve cao te komen.

De cao zal algemeen verbindend zijn, zodat een gelijk speelveld van arbeidsvoorwaarden ontstaat voor werknemers en werkgevers.

Namens werkgevers zijn ook de POV en het COBK betrokken bij deze cao. Het principe-akkoord is gesloten tussen LTO Nederland, FNV Agrarisch en Groen en CNV Vakmensen.

Of registreer je om te kunnen reageren.