Home

Nieuws

Nertsenhouders vechten houderijverbod aan

De nertsenhouders gaan het verbod op hun bedrijfstak aanvechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Dat verklaart Wim Verhagen, directeur van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE). Vrijdag 16 december besloot de Hoge Raad dat het verbod op de nertsenhouderij in Nederland per 2024 rechtsgeldig is.

Verhagen is onthutst na het oordeel van de Hoge Raad: "Dit oordeel is voor ons onbegrijpelijk en we willen het getoetst hebben. Het is voor ons onacceptabel om een bedrijfstak te verbieden, zonder enige vorm van compensatie."

Precedentwerking

Verhagen spreekt van een historisch besluit en zegt nog nooit eerder te hebben meegemaakt dat de politiek zover kan gaan om een hele sector te verbieden. "Elke bedrijfstak waar discussie over is in Nederland is ineens vogelvrij. Hier gaat een enorme precedentwerking van uit."

Verhagen beseft dat de pelsdierhouders een lang traject te wachten staat in Straatsburg. Niettemin procedeert de NFE verder. De directeur heeft vaker gezien dat het EHRM de Nederlandse rechtspraak terugroept.

Of registreer je om te kunnen reageren.