Home

Nieuws

Minder dan 20.000 boeren in Vlaanderen in 2020

Het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen is in 2015 gedaald tot onder 24.000. Als de huidige trend zich voortzet, telt Vlaanderen in 2020 minder dan 20.000 landbouwbedrijven.

Vooral kleine bedrijven stoppen. De resterende boerderijen worden groter. Dat meldt nieuwswebsite Vilt.be op basis van het Landbouwrapport 2016 van het Vlaamse ministerie voor Landbouw en Visserij.

Van de 23.995 boerderijen in 2015 is 89% gespecialiseerd, met veehouderij als belangrijkste specialisatie. Het aantal bedrijven is ten opzichte van 2005 met 30% teruggelopen. Dat is een daling van gemiddeld bijna 4% per jaar. De overblijvende boerderijen specialiseren zich vaak in één bedrijfstak en nemen in omvang toe. Schaalvergroting is vaak een voor de hand liggende oplossing bij dalende marges. De continue verbetering van de techniek maakt het ook mogelijk om meer te produceren. Onderzoekers van het ministerie verwachten dat de schaalvergroting zich in de toekomst doorzet.

Vlaamse landbouwsector telt 609.000 hectare

In 2015 bewerkte de Vlaamse landbouwsector een oppervlakte van 609.000 hectare. Dat is ongeveer een derde van het Nederlandse areaal cultuurgrond. Voedergewassen omvatten 342.000 hectare, twee derde daarvan is grasland en een derde is mais. Akkerbouw omvat 212.500 hectare, waarbij granen (67%), aardappelen (20%) en suikerbieten (8%) de grootste teelten zijn. Het areaal tuinbouw is 51.700 hectare groot en bestaat uit groenten (55%), fruit (33%) en sierteelt (12%). De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf nam toe tot meer dan 25 hectare.

2% minder runderen dan tien jaar geleden

De Vlaamse veestapel telde in 2015 1,3 miljoen runderen, 6 miljoen varkens en 32,1 miljoen stuks pluimvee. Twee derde daarvan zijn vleeskippen, de andere zijn leghennen. In vergelijking met tien jaar geleden zijn er in Vlaanderen 2% minder runderen. Het aantal zoogkoeien is 12% afgenomen, het aantal melkkoeien steeg 4%. Het aantal varkens is in dezelfde periode gelijk gebleven, al zijn er wel 23% minder zeugen nu. In 2015 steeg het aantal kippen met 6%, er zijn vooral meer vleeskippen (plus 13%).

Varkens belangrijkste productgroep

De land- en tuinbouwsector realiseerde in 2015 een productiewaarde van €5,4 miljard. Daarvan is veruit het grootste deel (60%) afkomstig van de veehouderij. Tuinbouw en akkerbouw zijn goed voor respectievelijk 29% en 11%. De vijf belangrijkste productgroepen zijn varkens (€1,35 miljard), groente (€683 miljoen), runderen (€680 miljoen), melk en zuivelproducten (€639 miljoen) en sierteeltproducten (€483 miljoen). De vijf grootste productgroepen zijn samen goed voor 71% van de totale productiewaarde.

Of registreer je om te kunnen reageren.