Home

Nieuws laatste update:2 dec 2016

Laarzenactie tot in de Kamer

De Tweede Kamer wil ze eigenlijk niet, maar ziet invoering van de fosfaatrechten toch als noodzakelijk om kans te kunnen maken op derogatie.

Dat blijkt halverwege de inbreng van de Tweede Kamer in het debat over de fosfaatrechten. SGP en ChristenUnie pleiten wel voor de toekomst te gaan werken aan een stelsel dat werkelijk stuurt op de waterkwaliteit.

Kamer wil grondgebonden veehouders ontzien

Onder toeziend oog van bijna 300 melkveehouders debatteert de Tweede Kamer over de fosfaatrechten. Kamerleden willen het fosfaatrechtenstelsel aanpassen voor grondgebonden melkveehouders bij de generieke korting en vinden het ook belangrijk dat het sectorplan voor de fosfaatreductie in 2017 hier bij aansluit.

GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff en Esther Ouwehand (PvdD) hebben totaal geen vertrouwen in de sectoraanpak voor fosfaatreductie. “Je kan afspraken maken met de agrarische sector wat je wil, maar de sector komt ze toch niet na”, vindt Grashoff. Hij ziet liever het instellen van niet-verhandelbare fosfaatrechten. Ouwehand voegt er aan toe dat de sectororganisaties bovendien helemaal niet alle boeren en zuivelbedrijven vertegenwoordigen. “Een kwart van de melkveehouders zegt niet bereid te zijn om hun individuele groei te beperken voor het collectieve belang van derogatie”, zegt Ouwehand.

Flexibele pijldatum

SGP en ChristenUnie dienen bij het wetsvoorstel diverse mogelijkheden in om de fosfaatwet minder pijnlijk te maken voor melkveehouders. Zo wordt gepleit voor een flexibele peildatum, invoering van de kringloopwijzer, acceptatie van voer-mestcontracten en een einddatum voor de fosfaatrechten.

Dion Graus debatteert op laarzen die hij kreeg van actievoerende melkveehouders. - Foto: Mariska Vermaas
Dion Graus debatteert op laarzen die hij kreeg van actievoerende melkveehouders. - Foto: Mariska Vermaas

Dion Graus debatteert op (protest)laarzen

De laarzenactie van melkveehouders die zich zorgen maken over de derogatie en de toekomst van hun bedrijf heeft een plek bereikt waar normaal niet gedemonstreerd mag worden. In de plenaire zaal voert PVV-Kamerlid Dion Graus het debat op de laarzen die hij van de melkveehouders heeft gekregen en ook Carla Dik-Faber had de laarzen prominent op haar bankje gezet. Ze moest ze later verwijderen van Kamervoorzitter Kadija Arib. Op de publieke tribune, waar bijna alle stoelen bezet zijn, voeren boeren actie met een kleine sticker van de laarzenactie. Deze uiting wordt – ondanks het demonstratieverbod- gedoogd door de Kamer.

Debat tot diep in de nacht

Het debat in de Tweede Kamer gaat nu uren duren. Bij aanvang van de vergadering vroeg GroenLinks om het debat niet af te ronden vandaag, omdat het onderwerp zorgvuldig behandeld moet worden. Bijna alle partijen willen het debat nu wel afronden, omdat boeren duidelijkheid verdienen.

Staatssecretaris Martijn van Dam zal naar verwachting rond middernacht aan het woord komen.

Later meer

Of registreer je om te kunnen reageren.