Home

Nieuws 1 reactie

Door computerstoring geen subsidie natuurbeheer

Een boer krijgt definitief de natuursubsidie over 2014 niet uitgekeerd door GS van Drenthe. Het feit dat tijdens het indienen van de Gecombineerde Opgave in 2014 er een computerstoring was is niet voldoende om zich te beroepen op overmacht, stelt de Raad van State (RvS).

De RvS stelt dat in een uitspraak deze week.

De boer had voor de periode 2010-2015 subsidie toegekend gekregen voor agrarisch natuurbeheer; het ging hierbij om het beheerpakket botanisch natuurbeheer. Voor de uitbetaling moet bij het invullen van de Gecombineerde Opgave bij de vraag ‘uitbetaling subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer’ het vakje ‘ja’ aangevinkt worden. Door een computerstoring lukte dat niet en was alleen door ‘nee’ aan te vinken het invullen van de Gecombineerde Opgave te voltooien. De boer had meteen telefonisch melding gemaakt van deze storing in het systeem.

Toch geen overmacht, vindt RvS

Toch is geen sprake van overmacht volgens de RvS. De boer had moeten weten dat bij het achterwege blijven van een betaalverzoek de subsidie niet zou worden uitbetaald. Net als de rechtbank Noord-Nederland is de RvS van oordeel dat de boer een schriftelijk betaalverzoek had moeten indienen nadat de elektronische route niet werkte. Alleen het melden van een computerstoring is niet voldoende om van Gedeputeerde Staten (GS) te verwachten dat zij op basis daarvan zelf de formulieren opsturen. De boer had zelf actief moeten zoeken naar mogelijkheden om alsnog een betalingsverzoek in te dienen; nu dat niet is gedaan vervalt de subsidie over 2014.

De boer had zelf actief moeten zoeken naar mogelijkheden om alsnog een betalingsverzoek in te dienen; nu dat niet is gedaan vervalt de subsidie over 2014.

Eén reactie

  • Bloemestein

    Heeft die boer dan gevraagd om die computerstoring, of de mogelijkheid om deze gegevens met de pc. aan te leveren Nee dus, Ambtenaren en de rest van de overheid denken te vaak dat boeren net zo gemakkelijk met deze media omgaan als zij, die hele dagen hiermee werken, en op onze kosten cursussen gevolgd hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.