Home

Nieuws laatste update:22 dec 2016

Compensatie renteswaps door banken dichterbij

Banken gaan volgend jaar duizenden rentederivaten van mkb-bedrijven opnieuw onder de loep nemen. Het gaat om ondernemers, waaronder veel boeren en tuinders, die tussen april 2011 en april 2014 een renteswap hadden gekocht. Eerder stemden zes banken, waaronder Rabobank, ABN Amro en ING, in met compensatie. De deal kan gedupeerde mkb-bedrijven in de agrarische sector meer dan €100.000 opleveren.

Nu is men ook akkoord met de interpretatie en uitvoerbaarheid van het ‘herstelkader’. In het herstelkader wordt onderscheid gemaakt tussen partijen die wel en niet als deskundig worden aangemerkt, waarbij boeren en tuinders al snel niet als financiële experts worden gezien. Indien dat het geval is, worden de swaps opnieuw beoordeeld. Indien nodig wordt het product vervangen of wordt de swap in lijn gebracht met de onderliggende financiering.

Compensatie bedraagt 20% van betaalde rente

De compensatie voor geleden schade bedraagt 20% van de betaalde rente. Daarbij geldt een maximum van €100.000. Ondernemers kunnen ook een vergoeding krijgen voor verhogingen van de renteopslag tijdens de cotnractperiode. De banken verwachten al begin 2017 een specifiek tijdspad en concrete financiële voorstellen te doen.

16.000 betrokken ondernemers, duizenden in landbouw

Het plan betreft ongeveer 16.000 ondernemers met circa 20.000 derivaten. Onder hen zijn volgens bronnen bij de banken zeker enkele duizenden bedrijven in de agri- en foodsector. De drie grote banken die het gros van de swaps wegzetten, hebben voor circa €3 miljard aan voorzieningen getroffen. Rabobank moet het meeste overmaken, mogelijk zelfs €2 miljard.

Renteswap: indekken van risico op rentestijging

Bij een renteswap dekt een ondernemer het risico op een stijgende rente af. De leningnemer betaalt een vaste rente aan de bank, die op haar beurt de Euribor-rente over de renteswap aan de lener betaalt. De rente daalde echter waardoor bedrijven in de problemen kwamen. Als de swap een negatieve waarde aannam, moesten ondernemers soms extra zekerheden bieden aan de bank.

Bij de verkoop zijn mkb-ondernemers volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) niet altijd goed voorgelicht. De grootbanken zijn op bevel van de AFM dossiers gaan doorlichten, maar ze deden dit op verschillende wijze en niet altijd consequent. De AFM zette daarom druk op de banken om akkoord te gaan met een schikkingsvoorstel.

Aan het definitieve akkoord gingen 6 maanden van stevige onderhandelingen vooraf.

Of registreer je om te kunnen reageren.