Home

Nieuws 13 reacties

Burgergroepen slaan handen ineen tegen veehouderij

Burgergroepen uit Noord-Brabant, Gelderland en Limburg die vechten voor een veehouderij met minder dieren, verenigen zich in het Burgernetwerk Nederland.

Het Burgerplatform Minder Beesten, Leefbaar Buitengebied Gelderland en Kerngroep Limburg Gezonder denken samen meer druk op de Haagse politiek te kunnen zetten.De organisaties richten zich volgens Maria Berkers van Burgerplatform Minder Beesten nadrukkelijk niet op boeren, maar op volksvertegenwoordigers. “De landelijke wet- en regelgeving is sinds de Tweede Wereldoorlog nauwelijks veranderd. Natuurlijk zijn op milieugebied en qua dierenwelzijn wel stappen gezet; de productie staat nog altijd centraal. We nemen boeren niet kwalijk dat ze binnen wetgeving grenzen opzoeken, maar die wetgeving moet op de schop.”

'Veestapel moet kleiner'

De organisaties vinden dat de veestapel kleiner moet, omdat een hoge veedichtheid zou leiden tot stank, milieuschade en een achteruitgang van de volksgezondheid. “We staan voor een economisch, ecologisch en sociaal verantwoorde veehouderij. Hier horen boeren thuis en vrijwel iedereen heeft boeren in de familie. Maar ik denk dat het tijd is om een meer grondgebonden sector te kiezen, met op redelijke schaal gesloten kringlopen.”

Achter de organisaties staat een groot aantal kleinere, vaak lokale groepen. Sommige groepen richten zich op het schrijven van opiniestukken voor politiek en pers, andere op het mobiliseren van mensen en weer andere op procederen. Als eerste project hebben leden van de drie groepen samen adviezen ingediend voor de herzieningsronde van de geurwet.

De organisaties onderzoeken of groepen in andere provincies zich ook willen aansluiten.

Laatste reacties

 • John*

  de bzv noemen ze mislukt... dankzij de dialoog is alles al geregeld voor de aanvraag weg is en hebben de buren geen reden meer om bezwaar te maken.

 • oorspronkelijk

  voel me geen spreekbuis van maatschappij critici
  maar wel net zo veel burger als boer
  burger is potentieel afzet gebied
  dus de klant is koning
  laten we dan niet meer van hetzelfde produceren
  alleen voor de export naar landen met demagogische voordelen en
  lagere kosten door de planologische ruimte
  ik begin de nostalgie te ruiken
  boeren die tijd hebben maatschappelijk actief te zijn
  zoals uit verloren tijden waar elke bestuurslaag agrarisch vertegenwoordigd was
  want boeren nuchterheid wordt node gemist

 • Bennie Stevelink

  "Steeds maar weer dat georeer over maatschappelijk draagvlak", zegt @alco bij een ander artikel.

 • alco1

  Je leest niet goed Bennie.
  Niemand heeft het over de MELKveestapel.
  Je leest toch zelf waar de protesten zijn.

 • oorspronkelijk

  in en uit
  ik denk dat de groep die denkt zo als de meeste hier reageren niet de samenleving
  het gevoel geeft dat hun bezorgdheid wordt begrepen.
  dus een totale isolatie van de groep die geen maatschappelijk draagvlak nastreeft
  het groter,groter, meer,meer is toch een keer aan slijtage onderhevig.
  ik wil aangeven dus een vinger aan de pols dat tijden veranderen
  alco wilde een keer zijn abonnnement op zeggen omdat boerderij niet voor zijn
  gevoel kritische artikelen moet plaatsen hoezo isolement en censureren.
  democratie is de meerderheid beslist.
  wat en wie zijn wij er zijn bijna meer gevangenen dan veehouders.
  door niet te anticiperen op fosfaat en stikstof is er naast melk prijs een andere bedreiging voor de continuïteit van de huidige bedrijfsvoering.
  in de optie van Alco is ontkennen de beste tactiek.
  hier komt mijn burger insteek in de knel

 • alco1

  En @Bennie.
  Hoe vaak heb ik er wel niet bijgeschreven dat er veel gebieden zijn, waar de burger liever weidende koeien zou zien ipv. monotone akkers.

 • alco1

  Ook komt mijn gedachte over de acceptatie van de melkveehouderij niet zomaar uit de lucht vallen.
  Als ik op vakantie ga neem ik altijd mijn gitaar mee.
  Zo 's avonds na het eten voor de caravan of bij een kampvuurtje is dat altijd sfeer verhogend.
  Op het laatst zing ik mijn eigen gemaakte boerenlied.
  Dit maakt altijd de tongen los en de gesprekken zijn altijd positief over onze tak van veehouderij.

 • Johnny Hogenkamp

  Nou @alco1, heb net even op de website van de initiatiefnemers gekeken, http://www.minder-beesten.nl/minder-beesten/, daar gaat het zeker ook over koeien. Deze clubs zijn vaak niet erg selectief en pakken alle beesten ineens of anders achtereenvolgens. Er is wat dat betreft geen exclusiviteit voorbehouden aan welke boerenstand dan ook. Tot heden is het wel een Brabants feestje en zien we deze protesten in de rest van het land nauwelijks.

 • Waarschijnlijk gaat de realiteit de wens inhalen. 200.000 koeien weg, vogel griep, en voor Nederland lage varkensprijzen. In centraal Europa lachen ze zich een ongeluk. Supermarkt en consument hebben straks niets meer te vertellen, alleen prijs. Kunnen de burger initiatieven zelf het landschap onderhouden en weer een beetje eelt op de handen krijgen

 • Bennie Stevelink

  @alco, denk aan de weerstand die er in Brabant was tegen een groot melkveebedrijf (1000 koeien) die daar kwam. De weerstand tegen de stal van Koolen, of de "landschapspijn" in Friesland.
  Maatschappelijk draagvlak hou je met voldoende spreiding en weidegang.

 • jordi 1455

  Liggen de voorgedrukte aangifte formulieren al klaar?
  aangezien Wilders voor zijn minder Marokkanen uitspraak is veroordeeld.

 • WGeverink

  De boeren bevolking zou zich ook op discriminatie kunnen beroepen. Moet je de politici in de marokkanen kwestie op eieren zien lopen!

 • alco1

  Bennie Bennie.
  De gezondheidszorg is slecht omdat in een ziekenhuis in het midden van het land een verpleegster de verkeerde medicijnen aan een patient heeft gegeven?

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.