Home

Nieuws

Biologische sector tegen EU-voorstellen

Bionext vindt de nieuwe wetgevingsvoorstellen voor de biologische sector 'dramatisch slecht'. De biologische sectororganisatie roept op het hele nieuwe wetgevingsproces te stoppen.

Ook de Nederlandse vereniging voor biologische boeren, Biohuis, roept het ministerie van Economische Zaken op om de nieuwe voorstellen af te wijzen.

In heel Europa wordt vanuit biologische hoek geageerd tegen de plannen die recent onder Slowaaks voorzitterschap zijn gesmeed. De belangrijkste reden dat de biologische sector de wetgevingsvoorstellen afwijst, is een harde afkeuringseis op residuen. Als een biologisch gewas twee residuen bevat met een waarde van twee keer de detectielimiet mag het volgens de wetgevingsvoorstellen niet meer worden verkocht als biologisch.

'Vervuiler moet betalen'

De vertegenwoordigers van de biologische sector vinden dat daarmee het principe van de vervuiler betaalt met voeten wordt getreden. De organisatie zegt dat biologische boeren getroffen kunnen worden door besmetting van buitenaf. Ze zijn dus slachtoffer van de buurman, maar moeten de kosten voor afwaardering van biologisch naar gangbaar volgens de voorstellen dragen.

Het zit de biologische sector ook dwars dat de link met de bodem wordt omschreven als ‘grondgebonden landbouw’. Dit betekent vanuit Nederlands perspectief een verwatering van het begrip ‘grondgebonden’. In de praktijk zou het erop neer komen dat in koude streken zoals Scandinavië en de berggebieden substraatteelt mogelijk wordt. Bionext benadrukt dat een vruchtbare bodem de hoeksteen van de biologische landbouw moet zijn.

Omvang bedrijven beperkt

In het voorstel staat ook dat de omvang van enkele categorieën biologische bedrijven moet worden beperkt. Een biologisch pluimveebedrijf zou bijvoorbeeld niet groter mogen zijn dan 12.000 kippen en dat betekent voor veel pluimveehouders dat ze te groot zijn voor het predicaat biologisch, aldus Bionext, en in de markt een ernstig tekort ontstaat aan biologische eieren.

“We hadden gehoopt op werkelijke vernieuwing en innovatie van de wetgeving, maar dat is volstrekt afwezig”, aldus Bionext-directeur Bavo van Idsert. Nederland telt ruim 1.500 biologische landbouwbedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.