Home

Nieuws

Afschot damherten in Zuid-Holland blijft toegestaan

Het is de Dierenbescherming niet gelukt om het afschieten van damherten in de Noord- en Zuid-Hollandse duinen te voorkomen.

Op 29 december is het beroep tegen de ontheffing die de provincie Zuid-Holland verleende om het afschieten mogelijk te maken, ongegrond verklaard. De Dierenbescherming bestudeert de uitspraak, om te bekijken of in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak zinvol is. Ook een procedure om afschot in Noord-Holland tegen te gaan vond eerder geen gehoor bij de rechtbank. Ook dat beroep werd ongegrond verklaard. Hiertegen heeft de Dierenbescherming overigens al wel hoger beroep aangetekend.

Onvoldoende alternatieven voor afschot

De rechter is van mening dat de Dierenbescherming onvoldoende heeft aangetoond dat er alternatieven voor afschot zijn, om aanrijdingen en schade aan gewassen buiten het leefgebied te voorkomen. Daarom wordt de ontheffing niet ingetrokken.

De ontheffing is door de provincie verleend, omdat er volgens de beheerders en grondbezitters van de gebieden te veel damherten in het gebied leven. Het belangrijkste argument is de mogelijke schade aan de flora en fauna in de duingebieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.