Home

Nieuws

Vogelbescherming dient klacht in bij Europese Commissie

De Nederlandse overheid heeft afgelopen decennia te weinig gedaan om weidevogels te redden van de ondergang. Dat meldt Vogelbescherming. Reden voor de natuurorganisatie om een klacht in te dienen bij de Europese Commissie.

Kern van de klacht is dat Nederland zijn internationale verplichtingen ten aanzien van de bescherming van weidevogels en hun leefgebied niet nakomt.

Niet alleen Vogelbescherming maakt zich zorgen over de achteruitgang van de populatie weidevogels. Ook de Jagersvereniging laat weten dat de huidige aanpak onvoldoende is om de weidevogels te redden. Sterker, volgens de jagers is het in 2026 gedaan met de grutto in Nederland als de politiek de huidige effecten van roofdieren op de populatie weidevogels blijft negeren.

'Roofdieren belangrijkste oorzaak verlies nesten'

De Jagersvereniging geeft aan dat roofdieren de belangrijkste oorzaak zijn van verlies van weidevogelnesten (24% tot 27%). Agrarische werkzaamheden en beweiding zorgen voor een verlies van tussen de 6% en 9%. Tussen de 60% en 75% van de kuikens zou gegrepen worden door roofdieren. Uit experimenteel onderzoek blijkt volgens de Jagersvereniging dat predatiebestrijding van vos en zwarte kraai leidt tot een 2 tot 3 keer zo hoog broedsucces van weidevogels.

Het aantal weidevogels als de grutto, kievit, scholekster en veldleeuwerik holt al tientallen jaren achteruit. Als voorbeeld geeft Vogelbescherming aan dat er in de jaren '80 nog ruim 100.000 paar grutto’s in Nederland leefden, maar nu minder dan 30.000 paar.

<em>Foto: Henk Riswick</em>
Foto: Henk Riswick

'Plan van niks'

Vorig jaar nam een Kamermeerderheid een motie aan waarin de regering opgeroepen werd zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen om de weidevogels te redden. Het inmiddels door de overheid opgestelde plan om de weidevogels te redden, noemt Vogelbescherming een plan van niks. Het zou een plan zijn zonder concrete doelstellingen, acties en extra financiële middelen. Om weidevogels als de grutto, kievit en scholekster te redden zouden vergaande maatregelen noodzakelijk zijn.

De Europese Commissie kan Nederland volgens Vogelbescherming opdragen zijn internationale verplichtingen ten aanzien van weidevogels alsnog na te komen. Een dergelijke zaak kan zelfs leiden tot een zaak voor het Europese Hof. De procedure kan dan ook meerdere jaren duren.

Pleidooi voor bindend nationaal programma

Vogelbescherming hoopt echter dat Nederland voor het einde van de procedure de vereiste maatregelen neemt om weidevogels en hun broedgebied effectief te beschermen. De organisatie pleit voor een bindend nationaal programma voor weidevogels: een programma dat de rijksoverheid opstelt in samenwerking met de meest betrokken partijen, zoals provincies, boeren, waterschappen en natuurorganisaties. Ook moeten er voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt die boeren in broedgebieden in staat stellen maatregelen te nemen die nodig zijn voor weidevogels.

Of registreer je om te kunnen reageren.