Home

Nieuws laatste update:15 nov 2016

Veerman: verplichte prijsnotering voor openheid in markt

De voedselketen moet transparanter en eerlijker worden met een verplichte prijsnotering. Zo wordt duidelijk wie wat verdient in de keten.

Dat is de eerste aanbeveling van de werkgroep agrarische markten. De werkgroep heeft deze maandagochtend 14 november aangeboden aan de Europese Commissie. Het rapport van de commissie, onder voorzitterschap van Cees Veerman,  is maandag besproken in de vergadering van landbouwministers.

Cees Veerman (links op de foto) en EU-landbouwcommissaris Phil Hogan. Foto: EU
Cees Veerman (links op de foto) en EU-landbouwcommissaris Phil Hogan. Foto: EU

EU-landbouwcommissaris Phil Hogan noemde het rapport in een eerste reactie 'belangrijk voor de discussie over de problemen in de sector', maar hij zei niet of hij van plan is de aanbevelingen over te nemen.

Prijsschommelingen wegnemen

Het rapport van de werkgroep-Veerman bevat een aantal elementen, die de positie van de primaire producent moet versterken in de keten. Daarnaast doet Veerman voorstellen om de kwetsbaarheid voor prijsschommelingen weg te nemen, bijvoorbeeld door nieuwe verzekeringsvormen of het inzetten van termijnmarkten.

Informatie-ongelijkheid wegnemen

In het rapport zegt de werkgroep-Veerman het belangrijk te vinden dat de Europese Commissie verdergaande stappen zet om het inzicht van de markt voor boeren te verbeteren. Grotere en beter toegeruste afnemers en leveranciers zijn beter in staat inzicht te krijgen in de markt dan boeren. Deze informatie-ongelijkheid is de oorzaak van wantrouwen in de keten, zegt het rapport.

Een verplichte, openbare prijsrapportage door bedrijven kan zorgen voor beter inzicht in de prijzen. De lidstaten moeten zorgen voor adequate en snelle verzameling van de gegevens.

Arbiter laten oordelen over oneerlijke praktijken

Het rapport-Veerman stelt verder voor EU-regels te maken op basis waarvan boeren een schriftelijk contract kunnen eisen. Mochten er klachten zijn over oneerlijke praktijken, dan moet een arbiter een oordeel kunnen vellen.

De mogelijkheden voor groepen boeren en coöperaties om gezamenlijk op de markt te opereren moeten niet worden geblokkeerd door de mededingingswetgeving. De regels daarvoor moeten duidelijk en werkbaar zijn.

Grotere rol voor Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank zou een grotere rol kunnen spelen bij nieuwe financieringsproducten en bij de ontwikkeling van garanties voor exportkredieten. Daarnaast moet er meer en gerichte aandacht komen voor de termijnmarkten. Agrarisch ondernemers hebben daarvan in het algemeen te weinig kennis, meent de werkgroep-Veerman.

In het toekomstig landbouwbeleid (na 2020) moet er aandacht zijn voor de rol die boeren kunnen spelen bij de beperking van de gevolgen van de klimaatverandering, het vasthouden van water en de bijdrage aan de energievoorziening. Veerman wijst op het belang van een vergoeding voor de boeren voor hun publieke goederen en diensten.

CDA pleit al langer voor 'voedselscheidsrechter'

CDA-Kamerlid Jaco Geurts juicht het rapport-Veerman toe. Hij ziet in het rapport een ondersteuning van zijn initiatiefnota Een Eerlijke Boterham. Geurts zegt dat het CDA al langer pleit voor de instelling van een onafhankelijke 'voedselscheidsrechter' - door Veerman 'arbiter' genoemd - die scheve marktverhoudingen met sancties kan aanpakken.

Copa-Cogeca: rapport-Veerman gaat niet ver genoeg

Het rapport-Veerman gaat op sommige punten niet ver genoeg, vindt de Europese koepel van landbouworganisaties Copa-Cogeca. Pekka Pesonen, secretaris-generaal van Copa-Cogeca, zegt in een eerste reactie dat hij de aanbevelingen toejuicht om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken in de voedselketen. Pesonen staat achter de aanbeveling om een onafhankelijk arbiter aan te stellen, die sancties kan opleggen.

Pesonen benadrukt dat de inkomensondersteuning voor boeren moet blijven bestaan via de directe betalingen. "Boeren hebben instrumenten nodig om hun risico's af te dekken, of het nu gaat om weeroverlast, ziekten en platen of marktbewerkingen." Het landbouwbeleid moet naast de inkomensondersteuning daarvoor faciliteiten bieden, vindt Pesonen.

Lees ook Dirk Strijkers blog: 'Hoe moet het na 2020?'

Of registreer je om te kunnen reageren.