Home

Nieuws 13 reacties

Van Dam wil meer natuur in boerenbedrijf

Vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en stimulering van het agrarisch natuurbeheer. Die twee richtingen wil staatssecretaris Van Dam (EZ) ingaan om de landbouw meer natuurinclusief te maken. Van Dam zei dat tijdens de behandeling van de begroting van EZ, vorige week in de Tweede Kamer.

Hij beoogt een omslag naar een landbouw, waar zorgvuldige omgang met natuur en biodiversiteit een vast onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering op een landbouwbedrijf.

Vooral vanuit de linkerhoek van de Tweede Kamer (PvdA, GroenLinks) is daar bij de staatssecretaris op aangedrongen. Al gaat het GroenLinks nog niet hard genoeg. Woordvoerder Rik Grashoff verweet de staatssecretaris dat hij met twee monden spreekt. Aan de ene kant propageert Van Dam de buitengewone efficiëntie van de Nederlandse landbouw, terwijl hij aan de andere kant de ontwikkeling van de natuurinclusieve landbouw voorstaat. “De efficiëntie van de landbouw heeft er wel toe geleid dat we 85% van onze biodiversiteit door het putje hebben getrokken. Op die ingeslagen weg moeten we niet voortgaan.”

Van Dam: geen tegenstelling tussen natuur en efficiënt produceren

Volgens Van Dam is er geen tegenstelling tussen natuurinclusieve landbouw en efficiënt produceren. Hij erkent dat er verlies aan biodiversiteit is en de duurzaamheid onder druk staat. “Dat is niet slechts een probleem; het biedt ook een kans op het moment dat je daarin voorop kunt lopen en kunt laten zien dat je in Nederland op een heel efficiënte manier voedsel kunt produceren die in balans is met de natuur, met het klimaat en met het energiegebruik.”

Geen €2,5 miljoen extra voor weidevogels

Van Dam is niet van plan om op suggestie van Grashoff €2,5 miljoen extra uit te trekken voor weidevogels, ten laste van de exportbevordering. Hij oppert wel de mogelijkheid om Europees geld dat nu nog bestemd is voor inkomenssteun (eerste pijler) over te hevelen naar de zogenoemde tweede pijler voor plattelandsontwikkeling (onder andere ook voor agrarisch natuurbeheer). De Kamer heeft het kabinet eerder opgedragen dat niet te doen.

Laatste reacties

 • Henk Tennekes

  Openheid van zaken bij het toelatingsbeleid van het Ctgb zou veel bijdragen aan natuurbehoud. Geef onafhankelijke wetenschappers inzage in de toelatingsdossiers van bestrijdingsmiddelen die nu de Nederlandse natuur afbreken.

 • A. van der Laan

  We zitten hier niet op een eiland meneer toegestane middelen zijn zorgvuldig gekozen of moet alles uit buitenland komen waar veel meer middelen gebruikt mogen worden maar minder veilig

 • Tinus1

  Wat een onzin, voor ieder huis dat gebouwd wordt, iedere km snelweg, ieder bedrijventerrein hebben die ook verplichtingen, behalve dat er "natuurcompensatie" is, om het vroegere in stand te houden? Nee! als een ambtenaar of bewoner van een nieuwbouwwijk een bepaald aantal auto-km maakt moet hij ook zoveel als voorgeschreven fietsen?? anders wordt er op zijn loon gekort? enz. het is te gek om los te lopen: ze doen of het GLB een potje is waar je alles uit kunt halen, is toch van iedere belastingbetaler?? Ok, maar dan ook meer betalen voor je voedselpakket, want daar was het voor bedoelt: goedkoop en genoeg voedsel voor iedereen en een fatsoenlijk inkomen voor de producent!!

 • Tinus1

  Wat een onzin, voor ieder huis dat gebouwd wordt, iedere km snelweg, ieder bedrijventerrein hebben die ook verplichtingen, behalve dat er "natuurcompensatie" is, om het vroegere in stand te houden? Nee! als een ambtenaar of bewoner van een nieuwbouwwijk een bepaald aantal auto-km maakt moet hij ook zoveel als voorgeschreven fietsen?? anders wordt er op zijn loon gekort? enz. het is te gek om los te lopen: ze doen of het GLB een potje is waar je alles uit kunt halen, is toch van iedere belastingbetaler?? Ok, maar dan ook meer betalen voor je voedselpakket, want daar was het voor bedoelt: betaalbaar en genoeg voedsel voor iedereen en een fatsoenlijk inkomen voor de producent!!

 • polsbroek

  Natuur is mooi maar de bakker kan ik er niet mee betalen

 • Zuperboer

  Wat een farce dat EZ, ze laten het liefst de hele NL'se landbouw kapot gaan. Ik hoop van ganser harte dat we de komende 8 tot 12 jaar weer kabinetten met het CDA erin gaan krijgen, want deze paarse troep maakt het landbouwen in ons land onmogelijk.

 • willig

  Het

 • alco1

  Ja Zuperboer. En EZ betekend "Economische Zaken".

 • oorspronkelijk

  wij of zij
  bedreigingen worden natuur inspanningen genoemd.
  want een nieuwe stal meer koeien dan de buurman volledige mechanisatie
  koeien binnen houden overbezetting krachtvoer import.
  voelt beter dan alles wat bloeit en groeit in ecologisch evenwicht
  vandaag weer verontruste berichten koraal+ gebroken gletsjers
  probeer A.U.B. INTEGRAAL TE DENKEN

 • Bennie Stevelink

  @alco, ik meende toch vast dat EZ betekende "Ecologische Zwijnenstal".

 • oorspronkelijk

  gelukkig dat door cynisme het geloof in intimidatie maatschappelijke normen
  overeind is te houden Bah,bah

 • Jan van het Zand

  En de burgers plaveien hun tuin. Het kost zoveel werk om een tuin bij te houden. En de gemeenten besparen op openbaar groen. Kost zoveel werk en geld. En de industrie??? Plek zat om biodiversiteit te ontwikkelen. Vooral op verwaarloosde industrieterreinen. En wat doen de sportverenigingen? Kunstgrasje leggen niemand zeggen....????

 • DJ-D

  Zo is het @parel en ga eerst eens voor fatsoenlijke fatsoensnormen in zogenaamde natuurgebieden en je creeert daar ook biodiversiteit en ga jagen op de predatoren van onze weidevogels dan krijg je ze weer terug.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.