Home

Nieuws 5 reacties

Van Dam heeft geen extra geld voor weidevogels

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) ziet geen mogelijkheid om het budget voor natuur en de bescherming van weidevogels te verhogen.

Dat schrijft Van Dam in reactie op de nota ‘Vogels de weide wereld in’ van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff. Wel heeft hij in overleg met de provincies een pakket van maatregelen genomen om weidevogels te beschermen.

Regie ligt bij provincies

De weidevogels staan onder druk. Het huidige beleid om weidevogels te beschermen is gericht op het stabiliseren van de weidevogelpopulatie. “Dit is een belangrijke voorwaarde om te voldoen aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. Nederland dient zich tot het uiterste in te spannen om verslechtering tegen te gaan”, aldus Van Dam.

De regie van de bescherming van de weidevogels ligt bij de provincies. Zij voeren het natuurbeleid uit, waarbij de nieuwe werkwijze van collectieven voor agrarisch natuurbeheer een van de onderdelen is. Voor het tegengaan van de huidige dalende trend in de weidevogelpopulatie is het collectief agrarisch natuurbeheer het centrale instrument. De aanpak weidevogels is daarom afgestemd met Boerennatuur.nl, als koepelorganisatie van de agrarische collectieven.

Projecten voor bescherming weidevogels

In 2016 zijn er acht projecten gestart om weidevogels te beschermen in de verschillende provincies. Hiermee is €0,6 miljoen gemoeid. Voor 2017 en 2018 staan ook acht projecten op de rol.

De weidevogelstand wordt door het Rijk en provincies intensief gevolgd via een jaarlijkse monitoring. Aan de hand hiervan wordt gekeken of verdere intensivering van het beleid nodig is. Uit eerste resultaten van enkele gebiedscollectieven blijkt dat de resultaten van afgelopen jaar wisselend zijn. In de regio Delfland blijkt het aantal weidevogels dit jaar te zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De Tweede Kamer debatteert volgende week over weidevogels.

Laatste reacties

 • Nick1983

  Ik snap da weidevogel beleid totaal niet. Volgens mij zijn een hoop mapmannen en pennenlikkers hun zakken aant vullen met de subsidies en andere potjes die er voor beschikbaar gesteld worden. En gebeurt er verder niks.

 • ...............

  ..en vergeet de tablet mannen niet. 2/3 gaat naar deze mannen en wat overblijft komt op de plek waar het voor bedoeld was. Dat schijnt normaal te zijn.

 • AA1

  weide vogels verloren zaak, teveel predatie . hele natuur gebieden worden in enkele nachten compleet gerooid {van eieren}.

 • alco1

  Fazanten die ook vaak in slootkanten en singels nestelen zie je ook niet meer.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.