Home

Nieuws

Partijen lijnrecht tegen over elkaar in PAS-zaak

Advocaten van de provincies en natuurorganisaties staan lijnrecht tegenover elkaar voor de Raad van State. Daar worden negen pilotzaken over Nb-vergunningen behandeld.

Tijdens de eerste zittingsdag waar negen pilotzaken aan de orde komen waarbij Nb-vergunningen al dan niet verleend zijn op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben alle partijen de kans gekregen gelijk hun mening over de PAS te geven. In een volle rechtszaal - bijna alle provincies hadden ambtenaren afgevaardigd – stelde voorzitter Van Ettekoven alle drie de advocaten in de gelegenheid hun eerste mening te geven.

Provincie: minder depositie en ontwikkelruimte

Advocaat Besselink, die spreekt namens alle provincies, is van mening dat de PAS het probleem van de stikstofdepositie kan verhelpen. Het is een mooie mogelijkheid om niet alleen een stikstofreductie te realiseren ten behoeve van de natuur, maar ook ontwikkelruimte te behouden voor agrarische bedrijven, aldus Besselink. “Het is een integrale aanpak waarbij natuur, milieu en economische ontwikkelingsruimte krijgen. Het zorgt voor een afname van de stikstofdepositie: nergens zal er een toename zijn, overal een afname."

MOB: PAS kan geen stand houden

Advocaat Wöste, die de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) vertegenwoordigt, was een heel andere mening toegedaan. De PAS kan geen stand houden in zijn beleving. “Er straalt geen enkele ambitie uit de PAS, het zorgt voor maar 5% reductie waar 50% nodig is. Op deze manier zijn we tot 2060 bezig om op een gewenst niveau te zitten.” Bovendien stelt Wöste dat het vreemd is dat de PAS uit gaat van een stikstofdepositie die gebaseerd is op nog te ontwikkelen plannen. “Het is salderen op toekomstige natuurmaatregelen, dat is ongewenst.”

Werkgroep Peel: PAS niet gericht op natuurherstel

Ook advocaat Van Hoof, die voor de Werkgroep Behoud de Peel optreedt, is van mening dat de PAS niet voldoet. Nederland is op basis van de Europese Habitatrichtlijn verplicht te zorgen voor instandhouding van natuurgebieden, stelt Van Hoof, dat gaat volgens hem niet lukken met de PAS. “De overschrijdingen binnen de PAS zullen sterk blijven, het stikstofniveau zal veel te hoog blijven.” Van Hoof twijfelt ook aan het doel van de PAS. “Die is niet gericht op natuurherstel. Er is een verkeerd doel, namelijk bedrijfsuitbreiding.”

Vandaag en morgen zijn uitgetrokken door de RvS om de PAS te bespreken. Na die twee dagen hoopt RvS-voorzitter Van Ettekoven, zoals hij dat zegt: “Een scherpere blik en meer kennis te hebben van hoe het systeem van de PAS werkt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.