Home

Nieuws

Naleefgedrag bij gebruik luchtwassers kan beter

Het naleefgedrag van varkens- en pluimveehouders in de gemeente Nederweert is voor verbetering vatbaar.

Uit een onderzoek naar het gebruik van luchtwassers op 15 bedrijven blijkt dat 40% van de bezochte ondernemers de regels omtrent het gebruik van luchtwassers onvoldoende naleeft. Op 60% van de bedrijven worden de regels wel correct nageleefd. Vrijwel alle overtredingen zijn van lichte aard en betreffen gedragsvoorschriften. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een proef met onaangekondigde controles van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Brabant-Noord en Limburg-Noord.

Klachten over geuroverlast

De aanleiding voor het onderzoek waren signalen die regelmatig bij de gemeente binnenkomen over geuroverlast. Een aantal van deze meldingen had betrekking op bedrijven met een luchtwasser. De controleurs constateren dat de bezochte ondernemers volledig meewerken aan het onderzoek.

Boer behoeft meer kennis over gebruik luchtwasser

De meeste overtredingen zijn terug te voeren op tekort aan kennis over de regelgeving voor het gebruik van luchtwassers, en beperkte kennis over de werking en onderhoud van de luchtwassers. Zo blijkt dat de verplichte halfjaarlijkse ijking van de sensoren niet altijd gebeurt. En door de beperkte kennis van het onderhoud, blijft dit te lang achterwege.

Naleefgedrag monitoren

Voor een goede controle op en een juiste werking van luchtwassers is het noodzakelijk dat dit verbetert. De omgevingsdiensten bevelen de gemeente Nederweert aan om voorlichting te geven over de werking en onderhoud van luchtwassers. Tijdens de controles bleek dat in één geval de luchtwasser niet bereikbaar was voor controle. De omgevingsdiensten raden aan om wettelijk te regelen dat luchtwassers bereikbaar moeten zijn voor onderhoud en controle. Zij vinden dat regelmatige controles nodig zijn om het naleefgedrag te monitoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.