Home

Nieuws

Meldingssysteem in PAS houdt stand

Meldingen in het systeem van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) blijven volstaan voor activiteiten met een gering effect op kwetsbare natuur.

Dat blijkt uit 3 uitspraken van de Raad van State in verschillende zaken.

Bezwaren MOB en Vereniging Leefmilieu

Een aantal organisaties, waaronder Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu, heeft bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen de systematiek waarbij voor activiteiten met een gering effect op stikstofgevoelige natuurgebieden kan worden volstaan met een melding via het zogenoemde Aerius-systeem, dat hoort bij het Programma Aanpak Stikstof.

Volgens de Natuurbeschermingswet en de daarbij horende regelingen hoeft voor bedrijfswijzigingen met een lagere stikstofdepositie dan 1 mol per hectare per jaar op een kwetsbaar natuurgebied geen Natuurbeschermingswetvergunning worden aangevraagd. In sommige gevallen is de grenswaarde niet 1 mol, maar 0,05 mol.

Systeem ten dienste van provincies

Er moet wel melding van worden gemaakt. De melding en de bevestiging daarvan zijn echter geen besluit waartegen beroep kan worden aangetekend, aldus de Raad van State. Het systeem van meldingen staat ten dienste van de provincies, om te kunnen zien hoeveel bouwactiviteiten er zijn en om te bezien of er nog milieuruimte is voor nieuwe activiteiten.

Uitspraak loopt vooruit op pilot-zaken

De uitspraak over de PAS-meldingen loopt vooruit op de behandeling van een aantal pilot-zaken over het PAS. De behandeling daarvan heeft plaats op 30 november en 1 december. Aan de orde komen dan onder andere zaken over het beweiden van vee en het bemesten van gronden, maar ook een aantal technische aspecten bij Nb-vergunningen die zijn afgegeven aan agrarische bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.