Home

Nieuws 21 reacties

Lager nitraatoverschot, schoner water

De uitspoeling van nitraat is op melkvee- en akkerbouwbedrijven duidelijk gedaald in de periode 1994-2014. Het bovenste grondwater is daardoor schoner geworden.

De daling van de nitraatuitspoeling is op akkerbouwbedrijven wel minder dan op melkveebedrijven, op akkerbouwbedrijven zijn de mineralenoverschotten minder gedaald dan op melkveebedrijven. Dat zegt Wageningen Economic Research (voorheen LEI) op basis van gegevens van bedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM).

Cijfers stikstof en fosfaat per sector en grondsoort

Wageningen Economic Research publiceert de cijfers over stikstof en fosfaat van akkerbouw- en melkveebedrijven onderverdeeld per grondsoort. Melkveebedrijven in het LMM hadden in de lössregio het laagste bodemoverschot voor stikstof (104 kilo). Het bodemoverschot is het totaal van alle aan- en afvoer van mineralen inclusief depositie, emissies naar de lucht en mineralisatie van mineralen in de bodem.

In de zand- en kleiregio was het bodemoverschot respectievelijk 126 en 146 kilo. Het bodemoverschot van stikstof is in de veenregio met 216 kilo in 2014 fors hoger dan in de andere regio's. Dat komt door het meerekenen van de zogenoemde mineralisatie van organische bodems ter grootte van circa 100 kilo stikstof per hectare. De lage overschotten zoals in de andere regio's zijn daarom volgens onderzoeker Marga Hoogeveen van WUR lastig te evenaren.

Meer fosfaat afgevoerd dan aangevoerd

In alle regio's is in 2014 door de melkveebedrijven in het LMM gemiddeld meer fosfaat afgevoerd dan aangevoerd. In de periode 2001-2014 namen de fosfaatoverschotten steeds verder af, maar het gemiddelde overschot was nog niet eerder negatief. Gemiddeld was het fosfaatoverschot in 2014 8 kilo negatief. Net iets onder 0 in de veenregio en ruim 16 kilo negatief in de lössregio. Op zand en klei was het fosfaatoverschot op melkveebedrijven respectievelijk 8 en 6,5 kilo fosfaat per hectare negatief.

Stikstofbemesting akkerbouw

In de periode 1991-2014 is de stikstofbemesting in de akkerbouw niet substantieel gedaald, terwijl de gewasopbrengsten wel stijgen. Dit resulteert in een lager overschot en efficiënter gebruik van meststoffen. Het stikstofbodemoverschot lag in de zand- en lössregio in de jaren 2012-2014 duidelijk onder het langjarige gemiddelde. Het gemiddelde bodemoverschot in 2014 was op zand en löss respectievelijk 100 en 61 kilo stikstof, op klei was dat 101 kilo.

Lager fosfaatoverschot akkerbouwbedrijven

De fosfaatoverschotten op akkerbouwbedrijven zijn in 2014 duidelijk afgenomen duidelijk lager dan in voorgaande jaren. Het gemiddelde fosfaatoverschot op akkerbouwbedrijven was in 2014 op zand 15 kilo, dat is 60% onder het langjarig gemiddelde. Op klei was in 2014 het fosfaatoverschot 14 kilo, 45% minder dan het gemiddelde in 2002-2014. De belangrijkste oorzaak voor de afname van de fosfaatoverschotten is het sterk verminderde gebruik van fosfaatkunstmest.

Laatste reacties

 • .....

  Wat is het probleem dan van het bodemoverschot op veengrond? Dat ligt toch vast in de grond of is dat nu ook al weer een probleem?

 • Klaasvaak

  @Martin van Dam

  Printen en meenemen naar Brussel!

 • DJ-D

  Nog een paar weken en het is 2017. Cijfers van 2 groeizame jaren erbij en het is helemaal duidelijk dat we flink genaaid worden.

 • John*

  het kantelpunt is inmiddels wel gevonden met negatieve fosfaat overschotten. 100 kg fosfaat per hectare kan prima in Nederland.

 • Marco22

  Ik lees dat de bodem enorm verschraald wordt. Dat is het zelfde wat men met nieuwe natuurgebieden. doet.

 • vd m.

  Marco22, kan men weer extra kunstmest of bodemverbeteraars verkopen!

 • jeannettedekker1

  Dit weten ze in Brussel en denhaag al lang. De blijvende boeren moeten bloeden voor de stoppers. Soort van communisme

 • Nick1983

  @.....

  Die mineralisatie op veen word er bij de kringloopwijzer ook bij geteld. Net alsof je 100 kg N extra aan kunstmest strooit, zo moet je maar denken. Je word gewoon als veenboer direct al een heel eind op achterstand getrapt. En het is volgens mij een volledig theoretisch ding, er word niks aan gemeten. Er zijn ongetwijfeld gebieden waar het veel minder is.

 • alco1

  Het is bijna 2017
  En dan nu komen met een onderzoek tot 2014
  Raar.
  We zijn toch echt benieuwder naar resultaten tot nu.

 • Zuperboer

  You only need the results. Is ook wel logisch als er meer en meer mest onder het fosfaatplafond wordt bewerkt en geexporteerd naar buiten NL. Over 10 jaar komt men tot de conclusie dat NL alles prima voor elkaar had en de derogatie behouden had kunnen blijven. Dan werkt de boer alleen nog in het Openluchtmuseum en is de rest van onze kennis geexporteerd naar het buitenland.

 • deB.


  We worden heel flink besodemieterd, want er is dus NIETS aan de hand!!

  Laten we dit over onze kam gaan??!

  List en bedrog , DAT IS HET

 • alco1

  Zuperboer.
  We moeten een uitbreiding hebben boven de derogatie.
  Wat is er mis met het grasland van niet derogatie boeren en hun andere land. Kan dat soms minder fosfaat verdragen?
  En dan al die akkerbouwers die aan hun limiet zitten met mest aanvoer, maar in de mineralen balans nog bij mogen bemesten met kunstmest en dat met mestnormen uit de tachtiger jaren toen de productie van het land nog veel lager was en nota bene ook nog een plafond uit gefantaseerd is.

 • Zuperboer

  ach alco1 in de achterhook zeggen ze: Ku'j rekkenen, rekken d'r moar neet op. De linkse colonne heeft zijn werk via de burelen van de EU en middels de NL'se ambtenaren goed op orde. Die lastige landbouw lozen ze het komende decennium. Zitten ze straks met een voorraadje riooloverstorten waar je U tegen zegt, maar dat is van later zorg.

 • gjsteenwijk1

  Zuperboer ,het is helaas waar wat je zegt . Dus toch maar Brexit ?

 • Bloemestein

  Op naar een nieuwe Sahel!

 • alco1

  De boeren zitten met een linkse staatssecretaris.
  met een linkse LTO voorzitter.
  met een linkse voorzitter NZO er

 • johanvm

  gebruiksnormen voor aanvoer fosfaat op grond gelijk stellen aan de afvoernormen voor fosfaat
  en er is al bijna of geen fosfaatoverschot meer
  dan kan de derogatie zo blijven

 • gjsteenwijk1

  Zuperboer ,ik bedoelde dus : NEXIT !

 • Matt

  Het is inmiddels 2016 wat is de kwaliteit van de watermonsters die recent naar brussel zijn gestuurd?
  Ga daar eens achteraan Wim Esselink,doe je journalistieke taak!

 • Insp.

  Bij dit onderzoek is totaal niet gemeten; er is enkel gerekend op papier.
  Jammer dat deze cijfers ook nog eens tot en met 2014 gaan.
  Juist de jaren erna is de veestapel enorm uitgebreid; ben erg benieuwd naar de theoretische cijfers van 2015 en later. En staaf het ook eens met daadwerkelijke meetresultaten.

 • alco1

  @meert. En als die meetresultaten tot heden goed zijn, tenminste de aan dierlijke mest gerelateerde.
  Ga jij dan ook roepen dat fosfaatplafond en rechten de grootste flauwekul is?

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.