Home

Nieuws 31 reacties

Kamer worstelt met ontzien grondgebonden bedrijf bij fosfaatrechten

De PvdA staat positief tegenover het amendement van de ChristenUnie en D66 om grondgebonden bedrijven buiten schot te houden bij de generieke korting op het fosfaatrechtenstelsel.

Een volledige garantie wil PvdA-Kamerlid Henk Leenders nog niet geven, maar hij zegt in eerste instantie zeer positief te zijn.

Leenders werd tijdens het debat over de landbouwbegroting aan de tand gevoeld door collega Kamerleden over de fosfaatrechten. Aanleiding is een tweet van Leenders, waarin hij aangaf de grondgebonden boeren zoveel mogelijk te ontzien bij de fosfaatrechten, en om hierin de maximale grens op te zoeken. De steun van de PvdA is nodig om een meerderheid te vormen voor het ontzien van grondgebonden bedrijven. “Ik reken op uw steun, een man een man, een woord een woord”, zei Carla Dik-Faber (ChristenUnie).

Op de vraag van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff of Leenders het met hem eens is dat ook in het sectorplan de grondgebonden bedrijven moeten worden ontzien, geeft Leenders nog geen antwoord. Hij wil dit volgende week bespreken, tijdens het debat over het wetsvoorstel fosfaatrechten.

Grashoff is zeer kritisch op het optreden van Van Dam in het fosfaatdossier. Hij noemt de kwestie rondom de ongeoorloofde staatssteun een bestuurlijke blunder van Van Dam. “Of hij moet een heel goed verhaal hebben”, voegt hij er aan toe.

'Politiek mag zich met sectorplan bemoeien'

GroenLinks vindt het niet acceptabel dat de grondgebonden en biologische bedrijven niet worden ontzien in het sectorplan om in 2017 de fosfaatproductie te verlagen. Dik-Faber twijfelt nog of de politiek moet ingrijpen. “Het is een plan van de sector. Ik wil in geen geval de derogatie of de toekomst van de sector op het spel zetten”, zegt de politica. Grashoff vindt dat de politiek zich zeker met het sectorplan mag bemoeien, omdat er €25 miljoen belastinggeld mee gemoeid is. Dik-Faber vindt de inzet van publieke middelen onvermijdelijk, gezien de omvang van de maatregelen.

Ook Fatma Koşer Kaya (D66) is zeer kritisch op Van Dams optreden bij de fosfaatrechten. “Als vakman lijkt de staatssecretaris bijzonder onhandig te hebben gehandeld. Van grip op het proces lijkt geen sprake. Het plan is veel te laat naar de Kamer gestuurd, zonder groen licht van de EU”, noemt de politica. Ze wil opheldering van Van Dam over diens strategie in Brussel.

SGP'er Elbert Dijkgraaf blijft voorstander van een nieuw mestbeleid waarbij maatwerk en de daadwerkelijke milieunormen centraal staan.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Dat de grondgebonden en biologische bedrijven vrijgesteld worden van inkrimpen lijkt me niet meer dan netjes. Zij produceren geen "vervuiling" door meer een gesloten kringloop. Gesloten kringloop is toch het toverwoord van deze tijd, geen duurzaamheid zonder gesloten kringloop en nu in eens moeten duurzame bedrijven mee de slachtbank op met de vervuiler. Eindelijk springt de Grachtengordel in de bres voor de duurzame melkveehouders.

 • M.harmsen

  ook zij produceren fosfaat dus dragen bij aan het probleem. Dat staat los van plaatsing. Door hen te ontzien ontstaat er ongelijke concurrentie. Jonge boeren die niet het vermogen hebben te investeren in grond ivm mogelijke bedrijfsovername en toch in staat zijn mest en voer in de regio af te zetten / in te kopen. Die moet je ontzien. Zij zijn de toekomst.

 • wmeulemanjr1

  Als je een duurzame melkveehouderij wil stimuleren laat je een grondgebonden bedrijf vrij van fosfaatrechten en laat je ze de latente ruimte ieder jaar maximaal benutten, als de metingen van het grondwater dit toelaten.

 • Zuperboer

  Alle bedrijven die na 02-07-2015 meer vee hebben gehouden zijn in aantallen vee toegenomen, dus in goed Nederlands groeiers. Of je nu Nederlander bent, Belg, Biologisch melkveehouder of grondgebonden melkveehouder, als je 1 melkkoe meer hebt dan op 02-07-2015 ben je gegroeid. Leuker kan ik t niet maken..... wel constateer ik dat deze mensen misbruik maken van hun zogenaamde betere want biologische, dus grachtengordelproof, imago. Maar ook biologische koeien produceren STRONT. Dat er wanbeleid gevoerd wordt in Den Haag en Brussel, dat moeten we dan ook maar met z'n allen dragen of eensgezind ten strijde trekken. Er gaat de komende 10 jaar nog heel veel veranderen in de EU en misschien wel ten goede.

 • de beul

  Harmsen,er zijn ook jonge boeren die wel veel grond moeten overnemen,
  Die wel grondgebonden moeten boeren,omdat dat duurzaam is.
  In jou verhaal hoeven die dan niet verder zeker.

 • brutus71

  Deze voorstellen om grondgebonden veehouderij te ontzien komen toch wel rijkelijk laat, maar ik steun ze, laat ze de de intensieve veehouders maar wat meer korten, maar ja daar steekt Lto en de Rabo wel een stokje voor.

 • wmeulemanjr1

  Als je niet voldoende grond kunt regelen voor mestplaatsing moet dat de toets zijn om wel of niet meer te kunnen melken, wat nu gebeurd is kortzichtige onzin wat weinig oplost, plan kent alleen maar verliezers. Alleen de zuivel/bankRABO vormen een kartel. Manipuleren van de vrije ondernemersactiviteiten is het gewoon.

 • alco1

  Zuper boer. Ik ken bedrijven die na lang procederen hun stal na 2 juli klaar hadden.
  Durf jij naar die boeren toe te gaan en zeggen. Je moet hem half leeg laten staan!
  Oorlog.
  We moeten ons niet mee laten sleuren in die misselijk makende mestplafonds ed.

 • pieterfranken1

  Waarom zouden grondgebonden bedrijven ontzien moeten worden en bedrijven die niet aan de derogatie meedoen wel gekort moeten worden. De grondgebonden bedrijven willen wel opteren voor derogatie. Van de bedrijven die niet mee doen voor de derogatie mag het per direct vervallen als er geen fosfaatrechten komen.

 • alco1

  Zo is Piet.
  Dat gebazel over grondgebonden.
  Hoe moet je huur en vruchtgebruik bekijken.
  Het gaat om niet derogatie boeren, moeten die ook inleveren en fosfaatrechten accepteren. Nooit
  Maar wat nog het ergste is. In de kamer praten mensen mee omdat ze moeten praten, maar ze hebben geen flauw benul waar ze het eigenlijk over hebben.

 • John*

  mestproductieruimte en mestplaatsingsruimte, 2 aparte begrippen!. hoewel je de mestplaatsingsruimte hebt heb je niet 1,2,3 recht op de mestproductieruimte gezien het fosfaatplafond!. de varkenssector heeft het recht om 40 miljoen kg fosfaat te produceren, als de mestmarkt in balans kan deze ook allemaal geplaatst worden op nederlandse bodem...

 • Zuperboer

  @Alco1; Daar gaat mijn reaktie inhoudelijk niet over. Ik wil alleen aangeven dat de biologische melkveehouderij geen pretenties moet hebben dat ze beter zijn dan een gangbaar bedrijf. Als de biologische bedrijven na 02-07-2015 niet hebben uitgebreid dan is er voor hen toch niets aan de hand. En iedereen wist op 02-07-2015 wat er ging gebeuren. Alleen de bedrijven die aan het bouwen waren hadden vanaf dat moment een probleem. Ik ken er ook genoeg die na 02-07-2015 de bouwput hebben uitgegraven. Dat is handelen met voorkennis. Doe er je voordeel mee. Wat ik wel weet is dat op 1 april 1983 de Superheffing ons plots overviel en dat ik van af dat moment als jonge boer heb gezien hoe er links en rechts bedrijven bevoordeeld werden die connecties hadden met banken en/of anderen die dicht bij het ministeriele vuur zaten. Ik heb me toen voorgenomen om bij de volgende omwenteling (=2015) voor mezelf te zorgen en dat is het probleem waar we heden ten dage mee kampen. Er is echter voor een individuele kikker in de kruiwagen weinig invloed op de groep. En dan moet je op zulke momenten echt voor jezelf gaan als een ander het niet voor jou doet.

 • jeannettedekker1

  Het word zo gespeeld dat derogatie ons flink inkomen gaat kosten,er word misbruik gemaakt van de situatie en ze laten ons opdraaien voor het warm saneren van de sector met als gevolg het verder verzwakken van de blijvers. Het begint op een vies spelletje te lijken. Onze enige hoop is Brussel die van dam opnieuw terugfluit. We moeten inzetten op herzien van het fosfaatplafond en bemesten op niveau,en anders in vredesnaam maar zonder derogatie verder. Alles is beter dan gepiepeld te worden. Alles wat ze nu bedenken gaat velen van ons de kop kosten.

 • jeannettedekker1

  Het word zo gespeeld dat derogatie ons flink inkomen gaat kosten,er word misbruik gemaakt van de situatie en ze laten ons opdraaien voor het warm saneren van de sector met als gevolg het verder verzwakken van de blijvers. Het begint op een vies spelletje te lijken. Onze enige hoop is Brussel die van dam opnieuw terugfluit. We moeten inzetten op herzien van het fosfaatplafond en bemesten op niveau,en anders in vredesnaam maar zonder derogatie verder. Alles is beter dan gepiepeld te worden. Alles wat ze nu bedenken gaat velen van ons de kop kosten.

 • 5537

  We zijn toch allemaal grondgebonden anders zouden de putten vol blijven zitten. Of je dat zelf regelt of de mestdistribiteur.

 • alco1

  Of goed met je buurman akkerbouwer kunnen en altijd al de mest afgenomen en mais aangekocht om in de derogatie te vallen.
  Hoe wil men dat bezien.

 • g*n

  Helemaal eens met @zuperboer 10.36 ! 2-7-15 staat.
  Gisteren contact gehad met (grondgebonden)boer die ná 2-7-15 van 75 naar 150 koeien is gegroeid, bewust......
  Daar mag ik, als niet groeier, voor inleven, bizar.

 • frl

  5537# mest plaatsen bij een ander prima, maar als dit gebeurt met VVO s dan telt het toch als verwerking.

 • Bennie Stevelink

  Ik ben het volledig eens met @Zuperboer en @g*n, dat uitgangspunt 2-07-2015 is. Iedereen die daar in DIERAANTAL 4% onder gaat zitten mag zonder heffing zoveel melk leveren als hij wil. De grondgebonden boeren en biologische boeren eisen in feite het recht om de koeien te mogen houden die ze na 2-07-2015 nog illegaal uitgebreid hebben. Daar moeten dus andere boeren die niet uitgebreid hebben voor inleveren?

  Grondgebonden boeren eisen daarnaast dat zij tav de toekomstige fosfaatrechten hun "latente ruimte" kunnen opvullen met koeien. Dat betekent dat er dus helemaal geen grens komt aan de toename van het aantal koeien. Alle akkerbouwgrond kan in dat geval volgezet worden met koeien. Hoe blijven wij dan onder het fosfaatplafond? En het ammoniakplafond?
  Waarom stellen de grondgebonden boeren deze eis wel tav melkkoeien en niet tav varkens of kippen?

 • oorspronkelijk

  kinderachtig
  mensen die nog steeds in de ontkennende fase verkeren
  waar om blijft het principe overeind dat groot de modus is
  ik doel op kwantum toeslag
  hiermee kan je een wervend beleid positioneren
  worden midden bedrijven ook voort gezet
  en visa versa vervoer van grondstoffen beperkt
  ik ben niet voor maar door iets te willen geven
  open je deuren

 • Attie

  Tja was wel slimme zet van LTO dat ze hem (van Dam) die bovengrens van 8% wisten te ontfutselen Maar ja dan halen we het toch gewoon bij grondgebonden!

 • kleine boer

  @bennie ik wil de koeien zelf melken niet alleen de mest ontvangen....heb ook het voer ervoor en ik ben niet biologisch

 • boergert

  Het fenomeen 'grondgebonden' blijft maar rondzingen. Alle koeien in Nederland eten van Nederlandse grond en zijn dus grondgebonden. Ook produceert iedere koe mest en dus fosfaat. Bedrijven die mest moeten afzetten zijn tevens verplicht om een deel mest (fosfaat) te verwerken, deze mest komt niet terug op Nederlandse grond. Dus zijn de voorstellen ook voor de wat 'intensievere' boer niet rechtvaardig. Omdat de intensieve boer minder grond heeft is het voordeel van de derogatie bovendien klein.
  Iedereen ziet dus wel iets in het plan wat niet deugt , maar vanwege het grote gemeenschappelijk belang lijkt me het toch verstandig om het een kans te geven.

 • kleine boer

  Straks moeten de grondgebonden boeren ook nog mee betalen over de mestafzetprijs want tja samen hebben we een mest overschot.... we moeten ook al samen minder melken.... en dat vinden er hier ook nog heel gewoon als ik het zo lees.....het voer denk ook maar samen opvoeren....

 • frl

  boergert#Als je die mest verwerkt met VVO s, dan komt die mest toch nog op nederlandse grond, elke sector heeft toch zijn eigen plafond ??

 • alco1

  @Bennie. Je draait om de hete brij heen.
  Kun je begrijpen dat niet derogatie boeren hopen dat derogatie niet toegewezen wordt.
  Ze worden dan niet behept met fosfaatrechten en kunnen dan uitbreiden binnen hun AMvB.

 • winden

  @ Bennie en g*n . Kleine boer heeft gelijk ik wil ook zelf de koeien melken en niet alleen de mest van een ander op het land en gras hamsteren.

  En als je niet gegroeid ben is er tog geen probleem hoor steeds dat je dan alle melk mag leveren.

  Enals iedereen zijn mest kan plaatsen waarom moet er dan zoveel geëxporteerd worden?
  Het is tog zonde om daar je geld aan uittegeven. Had je beter grond voor kunnen kopen. Was men gelijk grondgebonden geweest. Waren ze iets langzamer gegroeid. En hadden we nu misschien een minder groot probleem.

  Heb altijd het idee gehad dat grond het nieuwe quotum zou zijn.

  Maar nee men vond het nodig om in de grondgebonden groei een escape in te bouwen je mag ook wel wat mest verwerken. En dat hoef je ook nog niet eens zelf te doen mag ook wel een varkenshouder doen. Leg mij eens uit grondgebonden groei melkvee houderij? Het lijkt wel groene stroom uit het stopkontakt als je betaalt ben je groen bezig.

  Het zijn maar wat kreten. Maar het gaat om het recht om te produceeren.

 • kleine boer

  @bennie de snelle groeiers hebben in feite onze latente vrij ruimte ingepikt en willen nu de latente ruimte van ons gebruiken ipv dat we zelf mogen groeien tot onze ruimte vol is en degene die plaatsingsruimte hebben hoezo hebben die illegaal uitgebreid? 1 ding word me duidelijk het p plafond is niet berekend op plaatsingsruimte maar op staarten want ergens loopt het scheef iedereen is grondgebonden schrijven ze hier maar ze kunnen er nergens mee heen zo begint het erop te lijken en daar heeft een echt grondgebonden bedrijf dus geen last van..... en dat zijn niet alleen de biologische bedrijven maar goed ieder boert zoals ie boert ook dit zal vast weer goed komen de melkprijs stijgt ook onverwacht volgens vele....

 • alco1

  Als we een gezamenlijk plan hebben, zullen we als een blok staan.
  En dat kan alleen door derogatie proberen te halen op feiten.

  Dierlijke mest veel beter dan kunstmest
  Veel duurzamer.
  Nederland is toch niet te vergelijken met vele andere landen.
  Weidevogels zijn er gebaat bij

  Wanneer gaat het verstand eens werken.

  Moet je ook eens luisteren naar dat domme geneuzel in de tweede kamer.
  Thieme kan er niets aan doen, die heeft niet meer.
  Maar de verdediging is toch zieltogend.

 • Bennie Stevelink

  @alco, een deel van de niet-derogatie boeren is juist erg intensief. Ze verbouwen alleen mais. Voor deze boeren heeft het verlies van de derogatie wel grote gevolgen omdat de mestafzet onbetaalbaar duur wordt.

  Ook onder de GRONDig boeren kan het dreigende verlies van derogatie verdeeldheid veroorzaken. Als de derogatie niet doorgaat komen er namelijk geen fosfaatrechten. De GRONDig boeren zijn te verdelen in twee groepen: boeren die naast melkvee een akkerbouwtak hebben en deze willen omzetten naar melkvee. Zij zouden belang kunnen hebben bij het verdwijnen van de derogatie. Daarnaast zijn er ook GRONDig boeren die helemaal niet extra willen melken. Zij willen zo veel mogelijk fosfaatrechten op hun akkerbouwgrond toegewezen krijgen met het vooropgezette plan deze later zo duur mogelijk te verkopen. Geen derogatie is geen fosfaatrechten dus niets te verkopen. Deze GRONDig boeren hebben juist belang dat de derogatie behouden blijft.

 • teunisenwilly1

  Helemaal met Agrotax eens. Grondgebonden ontzien. En fosfaat plafond per bedrijf. Grond gebonden koe in de wei 5 cent meer voor de melk gaan er van zelf meer koeien de wei in.

  Grond-en water monsters dat je aan kan tonen dat je niet vervuild.
  en onder de norm zit ook nitraat. Dus daar niet krimpen

  LTO de niet vervuiler, behoefd niet te lijden onder de vervuiler ieder zijn eigen overschot op ruimen en niet de hele sector voor op laten draaien en de belastingbetaler.

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.