Home

Nieuws 7 reacties

Justitie: fosfaatstelsel strookt met mensenrechten

De invoering van een stelsel van fosfaatrechten is niet in strijd met de internationale regels voor de bescherming van het eigendom.

Dat stelt het Ministerie van Veiligheid en Justitie in een nadere beoordeling van de wet voor de invoering van de fosfaatrechten.

Het ministerie heeft op verzoek van de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken gekeken naar onder andere de vraag of met de invoering van het fosfaatrechtenstelsel geen inbreuk wordt gedaan op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Peildatum

Uitstel van de invoering van het wetsvoorstel (1 januari 2018 in plaats van 1 januari 2017) heeft geen invloed op de peildatum van 2 juli 2015. Verandering van die datum zou mogelijk afbreuk doen aan de rechtszekerheid, aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Knelgevallen

De knelgevallenregeling, zoals die in de wet is voorzien, is 'in algemene zin proportioneel', aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie voegt daaraan toe dat heel goed gekeken moet worden of het wel nodig is extra categorieën van knelgevallen toe te voegen. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) wil de knelgevallenregeling zo beperkt mogelijk houden, omdat elke tegemoetkoming aan knelgevallen de vereiste korting op het fosfaatrecht voor andere ondernemers groter maakt. Van Dam wil geen knelgevallenregeling als niet heel scherp kan worden aangewezen voor wie die bestemd is. "Voorkomen moet worden dat door grootschalig gebruik van de knelgevallenvoorziening een fors hogere generieke afroming noodzakelijk is en de naleving van de derogatie op korte termijn onmogelijk wordt", aldus Van Dam.

Staatssecretaris Van Dam (EZ) wil de knelgevallenregeling zo beperkt mogelijk houden, omdat elke tegemoetkoming aan knelgevallen de vereiste korting op het fosfaatrecht voor andere ondernemers groter maakt.

Derogatietop

Maandag wordt op een onbekende plaats de zogenoemde derogatietop gehouden, op initiatief van LTO Nederland. De Dutch Dairymen Board is daar, tot haar ergernis, niet bij. Sieta van Keimpema van de DDB begrijpt niet waarom de leden van haar organisatie ('25% tot 30% van de Nederlandse melkproductie') wordt buitengesloten. "Van eenheid is dus al geen sprake aan de vooravond van wat een eensgezinde sector moet heten", aldus Van Keimpema. "De mensen die na 500 dagen rommelen geen enkele oplossing of overeenkomst hebben kunnen bereiken (...), hebben niets bijgeleerd en gaan op dezelfde voet verder." Van Keimpema concludeert: "De regie ontbreekt terminaal."

Laatste reacties

 • frl

  ben net even aan het rekenen geweest
  zonder derogatie mag ik 38 koeien houden
  met fosfaatrechten 40 koeien.(2-7-2015 44 koeien)
  met derogatie 56 koeien maar wat heb ik aan derogatie, als ik toch maar 40 koeien mag houden.(vorig jaar nieuwe stal gebouwd voor 58 koeien)

 • jeannettedekker1

  Ook hier worden we terug gefloten door het Europees gerecht.

 • alco1

  Ik verwonder me er nog steeds over dat er gezegd wordt dat derogatie toewijzing in gevaar komt doordat milieu doeleinden niet gehaald worden.
  MET DEROGATIE IS BETER VOOR HET MILIEU.

 • deB.


  norm nitraat wordt al gehaald in agrarische gebieden, daar moeten ze op inzetten!!!
  Er is helemaal geen probleem met de dieraantallen 2 juli 2015.
  Ze moeten de verwerkte geëxporteerde mest plus verbrande mest, aftrekken van het evt fosfaatoverschot! en een hele partij ganzen afschieten!! Dan zitten we al onder dat wassen plafond
  Plus de riool overstorten aanpakken.
  En blijf is een keer van de veehouders af!!!

 • erardus1

  Het is helaas veel eenvoudiger. Er zijn ooit afspraken gemaakt door Nederland over het fosfaat plafond. Hier zijn we over en dus zijn we af! Dus de regel is leidend en niet het millieu resultaat? Is bureaucratisch maar we hebben het zelf afgesproken. Pas als we onze afspraken nakomen kan over al die andere zaken/feiten gesproken worden!

 • frl

  erardus 1 maar als je bedrijf dan al omgevallen is heb je er weinig aan.

 • alco1

  Erardus. Er zijn ook psychopaten die moorden zeggen op hun geweten te hebben.
  Als na jaren uit DNA blijkt dat er andere moordenaars zijn, laat jij die dan ook gewoon lopen, want toen zijn die psychopaten al vastgezet?

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.