Home

Nieuws

Jagers oneens met jachtbeperking bij vogelgriep

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) is het niet eens met de beperking van de jacht in verband met de verspreiding van vogelgriep.

Het effect van de jacht op verplaatsing van (water)vogels is volgens de jagers verwaarloosbaar, afgemeten aan de dagelijkse natuurlijke verplaatsingen van de vogels. "Het inperken van jacht levert daarom geen wezenlijke bijdrage aan het beperken van de risico's op het verspreiden van vogelgriep", aldus de KNJV.

Nederlands beleid wijkt af

Daarbij komt dat het Nederlandse beleid op dit punt afwijkt van de ons omringende landen. De VVD in de Tweede kamer heeft hierover vragen gesteld aan staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken). Kamerlid Rudmer Heerema vraagt of de staatssecretaris ervoor wil pleiten dat de maatregel ook in andere landen wordt toegepast. Bovendien wil Heerema weten of er onderzoek is op basis waarvan duidelijk wordt dat beperkende maatregelen voor de jacht bijdragen aan minder verspreiding van vogelgriep.

Draaiboek Vogelgriep

Bij uitbraken van hoogpathogene vogelgriep onder gehouden of wilde vogels gaat het draaiboek Vogelgriep van het Ministerie van Economische Zaken in werking. "Een van de mogelijke maatregelen die daarin wordt genoemd is een jachtverbod bij uitbraken. Maar ook andere maatregelen zijn mogelijk. De Jagersvereniging vindt het jammer dat dit middel wordt ingezet op basis van vermoedens en niet op basis van kennis en streeft naar aanpassing van dit onderdeel", aldus de KNJV.

Vooralsnog is er geen jachtverbod ingesteld. Morgen, dinsdag 29 november, is er een overleg op het ministerie.

Of registreer je om te kunnen reageren.