Home

Nieuws 1 reactie

Inzet Limburgse landbouwgrond als opvangbekkens

Boeren met laag gelegen gronden in de directe nabijheid van beken krijgen van Waterschap Peel en Maasvallei de mogelijkheid deze om te zetten als natuurgrond. Daarbij krijgen ze gelijktijdig de optie dat deze gaan dienen als wateropvangbekken bij veel neerslag.

Op basis van vrijwilligheid krijgen boeren de keuze om de grond in eigendom te behouden om deze extensief te gaan gebruiken. Hiervoor ontvangen ze een eenmalige vergoeding van 85% van de waarde. Ze krijgen ook de optie deze gronden, via een vorm van kavelruil, uit te wisselen met hoger gelegen, en voor landbouw geschiktere gronden.

Evaluatie wateroverlast juni

Dit is een van oplossingen die het waterschap voorstelt in het rapport Code Oranje. De basis van het rapport is de evaluatie van de wateroverlast van juni 2016 en de ambitie en verantwoordelijkheid van het waterschap om oplossingen aan te reiken om de effecten van de klimaatverandering te bestrijden.

Beschikking over betere grond

Volgens Waterschap Peel en Maasvallei zijn in Limburg tal van gebieden, met voor de landbouw goede gronden, aangewezen als nieuwe natuurlocaties. Door het verplaatsen van aangewezen natuurgronden op vruchtbare percelen naar delen die minder geschikt zijn voor landbouw en waar de kans bestaat op overstroming, snijdt volgens waterschap voorzitter Ger Driessen het mes aan twee kanten: “De boer krijgt de beschikking over betere grond en de natuur komt langs de beken. Gronden die dan ook dienst kunnen doen als opvangbekken. Bovendien zijn de gronden op de betere locaties grotendeels in handen van de provincie. Door de gronden te ruilen kan dit project budget neutraal plaatsvinden.”

3 miljoen kuub extra buffercapaciteit

Verspreid over het Midden- en Noord-Limburgse werkgebied van het waterschap gaat het om circa 700 hectare. Dit zorgt voor 3 miljoen kuub extra waterbuffercapaciteit. Boeren krijgen de mogelijkheid de gronden langs de beken in eigendom te houden voor extensief gebruik en met de bestemming natuur. Voor de afschrijving van agrarische grond naar natuurgrond beuren ze de vergoeding van 85% van de economische waarde.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Eén reactie

  • wullum

    Ze kunnen ook de stuwen eerder open zetten,is goedkoper

Of registreer je om te kunnen reageren.