Home

Nieuws 2 reacties

'Gezondheidseffect ammoniak melkvee groter dan van stof pluimvee'

Het negatieve gezondheidseffect door ammoniak afkomstig van de melkveehouderij is per saldo waarschijnlijk vele malen groter dan de gezondheidslast door stofemissies van de pluimveehouderij.

Dat zegt een van de hoofdonderzoekers Dick Heederik van het VGO-onderzoek naar de effecten van de veehouderij op de gezondheid van omwonenden. Het negatieve gezondheidseffect zit niet direct in de ammoniak zelf, maar in het (secundaire) fijnstof dat zich bindt aan de vrijkomende ammoniak uit melkveestallen en bij het uitrijden van mest. Het gezondheidseffect van de melkveehouderij is groter dan van de intensieve sectoren omdat de omvang van de melkveehouderij veel groter is in Nederland. Daarnaast speelt mee dat gezondheidseffecten van secundair fijnstof minder plaatsgebonden zijn door de verspreiding over grote afstanden van deze deeltjes.

'Tandje erbij bij reductie uitstoot ammoniak'

"Om deze gezondheidslast te beperken zou er op gebied van reductie van ammoniakuitstoot uit de melkveehouderij er echt een tandje bij moeten. Er zijn nu wel maatregelen die in het kader van Europese regelgeving voor milieu en natuurbescherming worden opgelegd, maar dat is niet voldoende”, vindt Heederik. Verkeer en vervoer vormen nu de grootste bron van uitstoot van fijnstof. Met de omslag naar elektrische auto’s vreest de Utrechtse hoogleraar dat de veehouderij op termijn de belangrijkste veroorzaker van fijnstof is.

Heederik is positief over de conclusies van de commissie-Nijpels over het verduurzamen van de veehouderij. Nijpels vindt dat alle overschotsmest van veebedrijven verwerkt moet worden en niet meer onbewerkt mag worden uitgereden op andermans grond.  “Dat biedt kansen voor de volksgezondheid als hierin reductie van de ammoniakemissie wordt meegenomen”, zegt Heederik.

VGO-onderzoek: meer longklachten in buurt van pluimvee

Naar aanleiding van het VGO-onderzoek naar het effect van de volksgezondheid worden nu vooral maatregelen genomen tegen de uitstoot van fijnstof uit pluimveehouderijen. Uit het onderzoek blijkt dat in een straal van 1 kilometer rond pluimveebedrijven meer kans is op longklachten, als gevolg van fijnstof. De longfunctie van mensen in dit gebied is 2% tot 4% lager.

Beperking van ontwikkelruimte veehouderij vanwege volksgezondheid

Het ministerie van Economische Zaken werkt aan een wetsvoorstel Dieraantallen waarmee provincies en gemeenten de mogelijkheid krijgen om beperkingen op te leggen aan de ontwikkeling van de veehouderij vanuit het oogpunt van volksgezondheid.

Laatste reacties

  • koeakker

    Als er geen rotzooi in de lucht zit kan ammoniak zich ook nergens aan binden. Ammoniak zuivert gewoon de lucht net als Ad-Blue op een dieselmotor.

  • mr

    Dus als er geen (secundaire) fijnstof is , kan het zich ook niet binden . Maar bij wie komt dit weer op zijn bordje???

Of registreer je om te kunnen reageren.