Home

Nieuws

Gemiddeld snellere vermindering stikstofneerslag

De vermindering van de neerslag van stikstof op kwetsbare natuurgebieden gaat gemiddeld over alle natuurgebieden sneller dan tot nu toe is voorzien.

Dat meldt het ministerie bij de gedeeltelijke herziening van het Programma Aanpak Stikstof; dat programma is vandaag (maandag 7 november) ter inzage gelegd.

Prognose voor grotere depositieafname

De prognose voor een grotere daling van de depositie is een gevolg van de aanpassing van de gegevens waarmee het rekenprogramma Aerius werkt. De aanpassing van de gegevens leidt op sommige locaties tot een hogere neerslag van stikstof, terwijl op andere locaties er juist een lagere neerslag wordt voorspeld.

Ter inzage tot 18 december

Door de aanpassing van de gegevens is een herziening van het programma nodig, die ter inzage ligt tot 18 december. Alleen op de wijzigingen kan commentaar worden ingediend.

Of registreer je om te kunnen reageren.