Home

Nieuws

Geen steun voor fonds Q-koorts

De coalitie van VVD en PvdA houdt de instelling van een schadefonds voor Q-koortsgetroffenen tegen.

Een motie van de SP om verschillende opties uit te zoeken voor een schadefonds haalde dinsdag geen meerderheid, doordat beide regeringspartijen hun steun achterwege lieten.

Wel fonds beschikbaar

Eerder had de PvdA aangegeven wel sympathiek te staan tegenover de steun, maar daar vanwege afspraken met de VVD niet toe over te willen gaan. Het kabinet heeft wel een fonds van €10 miljoen beschikbaar, onder andere voor de patiëntenbelangenorganisatie Q-uestion.

SP'er Van Gerven stelde in de motie dat getroffen geitenbedrijven met Q-koorts wel een compensatie hebben gekregen, maar slachtoffers van de ziekte niet. Hij acht een vorm van tegemoetkoming aan de slachtoffers wenselijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.