Home

Nieuws

GS Brabant willen snellere verduurzaming veehouderij

Stallen in Noord-Brabant moeten al in 2020 voldoen aan de Verordening Stikstof in plaats van in 2028. Dat willen Gedeputeerde Staten (GS).

Het is een van de maatregelen die het provinciebestuur wil nemen om de veehouderij sneller duurzamer te maken.

In gebieden met hoge veedichtheid wil de provincie werken met 'staldering'. Nieuwbouw van stallen mag dan alleen als er oude stallen worden opgeruimd. Verder willen GS de mestverwerking bevorderen. Die zou moeten plaatsvinden op het eigen erf voor boeren die eigen mest verwerken, en op bedrijfsterreinen in geval van gezamenlijke verwerking.

GS komen volgend voorjaar met concrete voorstellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.