Home

Nieuws 2 reacties

Fosfaatexport en binnenlandse mestafzet stijgen

Tot en met het derde kwartaal van 2016 exporteerde Nederland 33,4 kilo fosfaat, 2,5 miljoen kilo meer dan in oktober 2015. Akkerbouwers ontvingen dit jaar tot oktober 30% meer mest dan vorig jaar in dezelfde periode, namelijk bijna 9 miljoen ton in totaal. Dat blijkt uit cijfers van RVO.nl.

Uit de cijfers van RVO blijkt dat tot oktober 6,6% meer mest is uitgevoerd ten opzichte van oktober 2015. Dat is 2,7 miljoen ton mest, goed voor 33,4 miljoen kilo fosfaat. Sinds 2010 is niet eerder zo veel dierlijke mest naar het buitenland gebracht.

Groter aandeel fosfaat in mengmest

Tot oktober is 26,6 miljoen ton mest is vervoerd. Dat is 1,3 miljoen ton mest meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Het aandeel fosfaat in mengmest dat naar het buitenland is gebracht, steeg het hardst: bijna 4 miljoen kilo. Ook is de export van fosfaat uit pluimveemest met een half miljoen kilo gegroeid. De hoeveelheid uitgevoerde varkensmestfosfaat daalde licht, maar daarentegen steeg de hoeveelheid geëxporteerde rundveemestfosfaat licht.

Akkerbouwers krijgen 30% meer mest

Akkerbouwers ontvingen dit jaar tot en met het derde kwartaal 30% meer mest dan vorig jaar in dezelfde periode. Dat is goed voor bijna 2,6 miljoen fosfaat en 8,7 miljoen kilo stikstof meer dan in oktober 2015. Alleen in 2010 en 2011 ontvingen de akkerbouwers meer kilo's fosfaat uit dierlijke mest, respectievelijk 18,9 en 18,6 miljoen kilo.

In 2015 bedroeg de totale export van fosfaat 38,15 miljoen kilo. In 2014 was dat 31,1 miljoen kilo.

Laatste reacties

  • Zuperboer

    En wat betekent dit op de totale nederlandse mestproduktie? en hoe verhoudt zich de export tot de produktie in NL en het fosfaatplafond?

  • willepy

    goeie vraag

Of registreer je om te kunnen reageren.