Home

Nieuws

FAO teleurgesteld over klimaatconferentie

De klimaatonderhandelingen in Marokko leveren geen concrete voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw te verminderen. De landbouw vervuilt, maar heeft ook last van de opwarming van de aarde. Er moet volgens de Wereldbank veel meer geld naar de landbouw.

Volgens directeur-generaal José Graziano da Silva van de FAO riepen rijkere landen de ontwikkelingslanden op om beleid te maken dat de uitstoot vanuit de landbouw vermindert. De ontwikkelingslanden geven het geld liever uit aan maatregelen om de gevolgen van de opwarming van de aarde te beperken.

Door opwarming van de aarde kunnen perioden van droogte en overvloedige regenval toenemen. Meer extreem weer dus. Op de klimaatconferentie in Parijs in 2015 werd de landbouw expliciet benoemd als een sector die zowel veel vervuilt, als last heeft van de opwarming van de aarde. Volgens Graziano da Silva zijn de gesprekken hierover in een impasse geraakt. Volgens hem is het probleem dat niemand de rekening wil oppakken.

'Veel te weinig geld naar de landbouw'

De Braziliaan sprak op een evenement dat tijdens de top werd georganiseerd. Ethel Sennhauser, die de landbouwtak van de Wereldbank leidt, zei op het evenement dat maar 2 of 3% van het geld dat internationaal wordt vrijgemaakt voor het tegengaan van klimaatopwarming, naar de landbouw gaat. Veel te weinig, gezien zowat een kwart van de broeikasgassen in de wereld afkomstig zijn van de landbouw, aldus Sennhauser.

Of registreer je om te kunnen reageren.