Home

Nieuws 3 reacties

Eerste negen PAS-zaken tegelijk voor de Raad van State

Morgen worden de eerste zaken voor de Raad van State (RvS) behandeld waar vergunningen op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter discussie staan.

De Raad heeft voor de behandeling twee dagen uitgetrokken. Op donderdag 1 december gaat de behandeling verder. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft ervoor gekozen negen zaken als pilot te behandelen.

Het is de bedoeling van de RvS om de bezwaren tegen het PAS in samenhang te beoordelen. Om dat te kunnen doen, heeft de RvS de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) gevraagd een onafhankelijk deskundigenadvies uit te brengen over de negen zaken. Alle overige procedures waarbij een inhoudelijk oordeel over het PAS nodig is worden aangehouden tot de RvS een uitspraak doet in deze pilotzaken.

Uitbreidingsvergunningen

Tijdens de zitting komen zes natuurvergunningen die het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant heeft verleend voor de uitbreiding van zes verschillende veehouderijen in Someren en Deurne aan de orde. De Stichting Werkgroep Behoud de Peel heeft bezwaar tegen de vergunningen en komt daartegen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deze vergunningen zijn verleend met gebruikmaking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In dat programma wordt gewerkt met een nieuw beoordelingskader voor activiteiten die stikstofneerslag veroorzaken op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Door het PAS zijn per 1 juli 2015 niet langer natuurvergunningen nodig voor activiteiten die minder dan 1 mol per hectare per jaar aan stikstofneerslag veroorzaken. Als sprake is van meer stikstofneerslag, kan alleen een natuurvergunning worden verleend als daarvoor voldoende 'ontwikkelingsruimte' beschikbaar is.

Twee milieuorganisaties willen dat een natuurvergunning voor het beweiden van koeien in Limburg verplicht wordt, maar de provincie vindt dat niet nodig.<br /><em>Foto: Marcel van </em><em>Hoorn</em>
Twee milieuorganisaties willen dat een natuurvergunning voor het beweiden van koeien in Limburg verplicht wordt, maar de provincie vindt dat niet nodig.
Foto: Marcel van Hoorn

Noord-Brabant heeft in de natuurvergunningen ontwikkelingsruimte aan de zes veehouderijen verleend. Actiegroep Behoud de Peel is het daar niet mee eens. Het PAS bevat volgens de bezwaarmakers zulke grote tekortkomingen, dat de natuurvergunningen niet hadden mogen worden verleend. Zo zou het PAS in strijd zijn met de Europese Habitatrichtlijn.

Ontbrekende natuurvergunningen

Naast de zes Brabantse procedures komen ook ook een drietal zaken ter zitting waarbij het college van gedeputeerde staten van Limburg heeft geweigerd om maatregelen te nemen tegen het beweiden en bemesten van gronden door drie veehouderijen. Coöperatie Mobilisation for the Environment (Mob) en Vereniging Leefmilieu hadden om die maatregelen gevraagd. Volgens hen is een natuurvergunning nodig voor het beweiden en bemesten, dat doen de boeren nu zonder natuurvergunning.

Het provinciebestuur is het daarmee niet eens. Zelfs als een natuurvergunning wel nodig zou zijn, bestaat er volgens de provincie 'concreet zicht op legalisatie', omdat de staatssecretaris van Economische Zaken het beweiden en bemesten expliciet gaat vrijstellen van de vergunningsplicht. Daarnaast is er voor het beweiden en bemesten bovendien ruimte gereserveerd in het PAS, aldus het provinciebestuur. Zowel Mob als Leefmilieu zijn het daar niet mee eens; volgens hen kan de staatssecretaris die vrijstelling niet verlenen.

Laatste reacties

 • vd m.

  Mochten deze stichting, vereniging Natuur en Milieu clubs deze zaken winnen, kan dit mogelijk ook invloed hebben voor andere Regio's en gebieden in Nederland

 • vd m.

  Ik hoop dat de Boerderij deze PAS-zaken volgt

 • koeboertje

  Deze verenigingen hebben helaas de laatste jaren al voor veel werk voor de raad van state gezorgdt ,ik heb zelf ook nog een hele stapel uitspraken van de raad van state tegen mijn NB wet verguning in de kast liggen .
  Ook houden ze de provincies aan het werk met deze juridische stijd .
  En van elke gewonnen uitspraak of vangen ze nog een financiele vergoeding ook ,het zal mooi zijn als een journalist van boerderij eens een onderzoek doet naar deze millieuclubs .

Of registreer je om te kunnen reageren.