Home

Nieuws

EU wil kredietverlening aan mkb stimuleren

De Europese Commissie geeft banken ruimere mogelijkheden om krediet te verlenen aan het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Verreweg de meeste bedrijven in de agrarische sector vallen onder het mkb, waarvoor een omzetgrens geldt van €50 miljoen. Volgens de Commissie is het mkb een belangrijke aanjager van de economie en arbeidsmarkt.

Concreet wordt onder meer de administratieve last bij kredietverlening aan het mkb vereenvoudigd. Sinds de financiële crisis van 2008 is het voor het mkb grosso modo lastiger geworden om geld te lenen. Deels omdat banken aan zwaardere kredieteisen moeten voldoen, maar deels ook omdat banken voorzichtiger omgaan met risico’s.

In het agrarisch mkb staat ruim €30 miljard uit. Om de economie aan te jagen wordt het ook gemakkelijker gemaakt geld uit te lenen voor infrastructurele projecten, zoals bruggen en wegen.

Minimale kapitaalbuffer van banken aangescherpt

Tegelijk heeft de Commissie de minimale kapitaalbuffer van banken aangescherpt. Voortaan moeten banken ten minste 3% eigen vermogen aanhouden ten opzichte van alle uitstaande leningen. Daarnaast moeten banken extra buffers opbouwen voor calamiteiten.

De Commissie wil ook dat banken hun eigen langlopende leningen anders organiseren. Nu worden banken veel met ‘kort geld’ gefinancierd, maar de Commissie wil dat ze inzetten op een stabiele geldstroom die niet opeens bij een vertrouwenscrisis in de bankenwereld opdroogt.

“Europa heeft regels nodig die de consument beschermen en de financiële stabiliteit garanderen, maar die financiële bedrijven ook in staat stellen geld uit te lenen, te investeren en de groei te ondersteunen'', aldus eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Stabiliteit).

Of registreer je om te kunnen reageren.