Home

Nieuws

EU-interventiebeleid onder loep

Australië heeft bij een landbouwoverleg van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vraagtekens gezet bij het interventiebeleid van de EU. De vertegenwoordiging van Australië zei blij te zijn dat de EU zich afwendt van handelsverstorende steun aan boeren, maar vindt het ongewenst dat de EU mechanismen in stand houdt om de markt te beïnvloeden.

De EU antwoordde feitelijk dat interventie, waarbij de Europese Commissie volumes inkoopt op verkoopt om de markt te dempen, momenteel alleen opengesteld is voor mageremelkpoeder, voertarwe en boter. Bij boter is in 2016 het maximale volume verhoogt van 50.000 naar 100.000 ton terwijl vanwege de melkcrisis het volume is opgeschroefd van 109.000 tot 350.000 ton.

Het instrument kan ook worden ingezet om de markten voor maaltarwe, mais, kalfsvlees en rijst te ondersteunen, aldus de EU. Australië diende geen formele klacht in en zei zich vooral te willen informeren over hoe het systeem werkt en wat de impact hiervan is. De EU heeft volgens de WTO-afspraken ook het recht beperkt in de markt te interveniëren.

Vermeende Canadese bescherming melkmarkt onder vuur

Tijdens het overleg vielen Nieuw-Zeeland en de VS vermeende bescherming van de melkmarkt door Canada aan. In Canada kopen een soort provinciale productschappen melk van melkveehouders om deze door te verkopen aan verwerkers. De wijze waarop prijzen tot stand komen, is op zijn zachtst gezegd complex. Vooral Nieuw-Zeeland verzet zich als grote zuivelexporteur al jaren tegen wat volgens haar verkapte subsidies voor melkveehouders zijn.

Exportsubsidies

Er werd opvallend genoeg niet gesproken over exportsubsidies. Eerder spraken lidstaten van de WTO af de exportsubsidies op agrarische producten helemaal af te schaffen. De EU kent het mechanisme, maar heeft momenteel de exportsubsidie op 0 gezet. Andere landen die zich nog juridisch bindend moeten toeleggen op afschaffing zijn onder meer Australië, Brazilië Canada, de VS en Turkije.

Of registreer je om te kunnen reageren.