Home

Nieuws 3 reacties

Bodemverbetering centraal voor Tweede Kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil meer nadruk leggen op bodemverbetering in de landbouw.

De regering moet onderzoek doen naar organische stoffen, die kunnen worden ingezet als bodemverbeteraar, omdat de mestplaatsingsruimte daardoor negatief wordt beïnvloed.

Inzet van compost

Een motie van die strekking kreeg dinsdag de meerderheid in de Tweede kamer. Doel van de motie is bijvoorbeeld om compost (pluskwaliteit) te kunnen inzetten buiten het Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Een verhoging van het organischestofgehalte in de bodem heeft volgens de Kamer een positief effect op bodemvruchtbaarheid, waterkwaliteit en koolstofopslag en leidt ook tot een doelmatiger gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen.

De in meerderheid gesteunde motie was ingediend door CDA, SGP en VVD.

Geen meerderheid voor andere plannen

Een motie van de ChristenUnie om extra geld uit te trekken voor regionaal voedselbeleid en de versterking van het verdienmodel van de boer, haalde geen meerderheid. Een motie van de PvdA om een uitgewerkt plan te maken voor de overgang van gangbare naar natuurinclusieve landbouw, haalde ook geen meerderheid.

Laatste reacties

 • Bertus Buizer

  Goed plan van SGP, CDA en VVD om bodemverbetering centraal te stellen. En om daarbij de toepassing van schone compost buiten het Actieprogramma Nitraatrichtlijn mogelijk te maken. Belangrijk is wel dat de compost extra schoon is, dwz vrij van microplastics en glas (aardappelen sluiten die bijvoorbeeld in bij de knolgroei, zo vertelde mij laatst een bodemwetenschapper). Fosfaat uit mestoverschotten kan het beste in de vorm van microgranulaten naar Afrika. De landbouw daar heeft een schrijnend tekort aan (betaalbaar en in water oplosbaar) fosfaat!!!
  http://www.sustainablefoodsupply.org/eenzijdige-mineralen-stromen-naar-europa-gaan-ten-koste-van-bodemvruchtbaarheid-in-afrika/

 • alphons1

  als ze aan bodemleve wille gaan werken moete de wet eerst toestaan da je bovegronds mest kunt rijden en in de winter ook mest kunt rijden. dan heeft het bodemleve ook in de winter eten

 • farmerbn

  De overheid wil van hun compost uit de groene kliko af. Praten voor eigen parochie dus. Boeren moeten geld vragen ipv geld betalen voor compost uit de groene kliko.

Of registreer je om te kunnen reageren.