Home

Nieuws

Besparing btw-regeling komt niet bij boer terug

Het geld dat wordt bespaard met het afschaffen van de btw-landbouwregeling komt niet terug bij de boeren. Het bedrag wordt ingezet om de gestegen kosten bij het ministerie (hoger dan de inflatie) te compenseren.

Dat blijkt uit schriftelijke antwoorden van staatssecretaris Martijn van Dam op vragen die zijn gesteld tijdens de begrotingsbehandeling. Het geld wordt gebruikt om 'een deel van het EZ-aandeel in de ruilvoetproblematiek in te vullen', aldus Van Dam.

De fiscale maatregel stond voor €17 miljoen op de begroting van Economische Zaken. Door de vrijstelling te schrappen bezuinigt het ministerie dat bedrag. Het geld wordt ingezet voor de zogenoemde ruilvoetproblematiek, die ontstaat doordat ministeries met een lage inflatiecorrectie moeten rekenen.

De inflatiecorrectie is gebaseerd op de algemene prijsontwikkeling, terwijl de prijsstijgingen voor de overheid anders (vaak hoger) zijn. Daardoor ontstaat het zogenoemde ruilvoetprobleem.

'Btw-landbouwvrijstelling nauwelijks meer relevant'

Van verschillende kanten (CDA, VVD, SGP) is in de Tweede Kamer aangedrongen op het laten terugvloeien van de bezuiniging naar de sector, of om de maatregel in te trekken. Volgens het kabinet is de btw-landbouwvrijstelling nauwelijks meer relevant, omdat er nauwelijks nog boeren zijn die van de vrijstelling gebruikmaken. De regeling is ooit ingevoerd in een tijd dat er nauwelijks boeren een boekhouding bijhielden.

De landbouwvrijstelling valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken, maar de afschaffing ervan wordt geregeld in het Belastingplan 2018 van het ministerie van Financiën.

Of registreer je om te kunnen reageren.