Home

Nieuws 1 reactie

Bedrijfstoeslag 2016 eerder afgehandeld

€18 miljoen uit budget 2015 niet benut. Nog 3.100 bezwaren moeten worden afgehandeld.

Vanaf 1 december start RVO.nl met de uitbetaling van betalingsrechten 2016. Eind december moet 85% van de 47.500 aanvragen afgehandeld zijn en de aanvragers een (gedeeltelijke) betaling hebben ontvangen. In 2015 was het streven per 31 december 75%. Dit jaar worden geen voorschotten uitbetaald. Dat meldt uitvoeringsorganisatie RVO.nl en schrijft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken in een Kamerbrief.

Basisbetaling gemiddeld €289,46, iets hoger dan in 2015

De basisbetaling in 2016 is met gemiddeld €289,46 iets hoger dan in 2015, het vergroeningsbedrag is ruim €125 en een fractie lager dan in 2015. De extra betaling voor jonge boeren komt uit op €44,38 per hectare voor maximaal 90 hectare. Dat is lager dan in 2015 omdat er voor 46.000 hectare meer steun is aangevraagd. De graasdierpremie per rund blijft €160, de premie voor schapen gaat omlaag van €24 naar €21,07. Voor schapen zou anders het budget overschreden worden.

Van budget zo'n €18 miljoen niet uitbetaald

Het budget in 2016 voor alle directe betalingen bedraagt €736 miljoen tegen bijna €750 miljoen in 2015. Maar van het budget 2015 is circa €18 miljoen niet uitbetaald. Dat komt omdat de bijbehorende aanvragen niet zijn toegekend, het gaat voor een groot deel om aanvragen die niet aan de voorwaarden voldeden zoals de actieve landbouwerseis. Die €18 miljoen uit 2015 blijft in Brussel. Om dat te voorkomen in 2016 en 2017-2019 wordt de waarde per betalingsrecht met bijna 2% verhoogd.

Foto: ANP
Foto: ANP

Eventuele afwijzingen

De 85% afgehandelde aanvragen per eind december 2016 is inclusief eventuele afwijzingen. RVO verwacht dat het aantal afwijzingen dit jaar fors minder is dan in 2015. De bedrijven waarvan de aanvraag is afgehandeld krijgen in ieder geval de basisbetaling en waar mogelijk de betaling voor vergroening en steun voor jonge boeren. Boeren waar nog bezwaren lopen krijgen indien mogelijk wel het deel uitbetaald waarover geen discussie is. Een deel van de voorwaarden loopt door tot in 2017, betaling kan dan pas daarna als de controles zijn afgerond voor dat onderdeel. Eind januari moet 95% van de aanvragen zijn afgewikkeld. Vanaf 1 maart starten de betalingen voor graasdierpremie, op 30 juni 2017 moeten alle aanvragen zijn afgehandeld.

Per 11 november 3.400 bezwaren afgehandeld

Per 11 november waren 3.400 van de ruim 6.500 bezwaren over 2015 volgens RVO afgehandeld. RVO zet nu als eerste in op het afhandelen van circa 700 bezwaren die gaan over een volledige afwijzing. Vervolgens met gevallen waar het financieel belang gaat om meer dan €500 en vervolgens de gevallen waar het belang kleiner is, deze groepen betreft circa 900 gevallen. De resterende openstaande bezwaren betreffen vooral bezwaren tegen de uitbetalingsbeslissing.

Eén reactie

  • aardappelboer

    Geloof er geen biet van, ons bezwaar op de korting die RVO hanteerde is al 3x uitgesteld omdat ze geen beslissing kunnen/durven te nemen. Zijn inmiddelds al 1,5 jaar verder na indienen!!

Of registreer je om te kunnen reageren.